Zakład Historii Społecznej XX wieku

Kierownik:
Pracownicy:
 

Główne kierunki badań:
 
Zakład Historii Społecznej XX wieku prowadzi badania naukowe w zakresie historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1944/1945 roku.
 
Badania własne obejmują:
  • mniejszości narodowe w dobie najnowszej, zwłaszcza mniejszość ukraińską, żydowską i białoruską
  • Druga Rzeczpospolita: parlamentaryzm, Piłsudski, piłsudczycy
  • postawy społeczeństwa polskiego w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej; ruch oporu, polityka okupantów
  • powstanie i funkcjonowanie w Polsce (PRL) systemu politycznego i społecznego
  • postawy i zachowania społeczeństwa polskiego: dokonywanie wyborów światopoglądowych i moralnych po II wojnie
  • skala i zakres represji w PRL
  • Lubelszczyzna w dobie najnowszej

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy znajdują się na Wydziale Humanistyczym, III piętro.