Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej

Kierownik:
 
Pracownicy:
dr Marcin Michniowski
 
Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

 
Główne kierunki badań:
  1. Władza królewska we wcześniejszym średniowieczu: monarsza ostentacja, rezydencja, ryty, tradycja;
  2. Kontrowersja historiograficzna wokół postaci Ottona II;
  3. Monarchia pierwszych Piastów wobec papieża i cesarza;
  4. Kulturowy wizerunek płci. Przemoc wobec kobiet w społeczeństwach germańskich wcześniejszego średniowiecza;
  5. Leges barbarorum  jako źródło do badania dziejów obyczajowości społeczeństw tradycyjnych;
  6. Rozwój organizacji kościelnej w Czechach w X w.. Powołanie biskupstwa praskiego jako wyraz aspiracji władczych księcia czeskiego;

 Strona projektu:

Wspólnoty wyobrażone: Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej, nr 2012/07/B/HS3/00912


 Adres:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20 – 031 Lublin,
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy znajdują się na Wydziale Humanistycznym, III piętro.