Zakład Historii Najnowszej

Kierownik:

 

Pracownicy:

 

Pracownicy emerytowani

dr hab. Emil Horoch, prof. UMCS
Prof. dr hab. Janusz Szczepański
 

Główne kierunki badań:

I. Pogranicze etniczne w Polsce  południowo-wschodniej (od średniowiecza do współczesności) – przenikanie i  przetwarzanie wartości i modeli.

  • Postawy społeczno-polityczne w Polsce  wschodniej i ich konsekwencje w czasie i po II wojnie światowej

II. Związki polsko-powszechnodziejowe w XIX i XX w.

  • Polska  myśl polityczna w okresie porozbiorowym
  • Społeczeństwo  PRL - elity polityczne PRL; postawy społeczne  w PRL; instytucje partyjne i rządowe a społeczeństwo

III. Życie  społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne II  Rzeczypospolitej
  • Mniejszości narodowe w II  Rzeczypospolitej
  • Dekompozycja obozu piłsudczykowskiego
  • Elity polityczne w II Rzeczypospolitej

IV. Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich w XX w.


Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy znajdują się na Wydziale Humanistycznym, III piętro.