ZAKŁAD HISTORII KULTURY

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów znajdują się na indywidualnych profilach pracowników

Opis

Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie Historii Kultury jest następująca:

 

- kultura czasu wolnego elit społecznych średniowiecznej Europy;

-świat średniowiecznej wyobraźni poprzez pryzmat utworów narracyjnych;

-kulturowe funkcje gier planszowych i sportów w średniowieczu;

-wenecka kultura religijna XVI wieku w kontekście sztuki renesansu.

-aspekty porównawcze recepcji bizantynizmu w Europie nowożytnej;

-pogranicze katolicyzmu i prawosławia oraz relacje kulturowe polsko-ukraińskie;

-sztuka i kultura wizualna XIX i XX w., a szczególnie: Surrealizm i związki polskich artystów z tym kierunkiem; twórczość Zbigniewa Makowskiego;

-sztuka 2 poł. XIX w.; zwłaszcza związane z procesami postsekularyzacyjnymi  zmiany dotyczące reprezentacji i systemu symbolicznego;

-malarstwo Henryka Siemiradzkiego (udział w grancie „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki);

-sztuka XX wieku w Europie Środkowej;

-ezoteryka i ruchy reformy życia.

Pracownicy

Władze

Kierownik Zakładu:

dr hab., prof. nadzw. Robert Bubczyk