Zakład Grafiki Projektowej i Serigrafii

Kierownik: dr hab. Krzysztof Rumowski

W działalności dydaktyczno-artystycznej zakładu przeważają tematy z zakresu grafiki wydawniczej i użytkowej. Zadania i tematy z grafiki projektowej prowadzone są pod wszystkie techniki drukarskie, dostępne obecnie na rynku wydawniczym. W oparciu o najnowsze programy komputerowe student poznaje technologie przygotowania projektu do druku. Projekty drobnych form wydawniczych, ilustracji do książki, kalendarzy, komiksów, plakatów, to najliczniej stawiane zadania studentom. Natomiast na zajęciach z serigrafii największy nacisk kładziemy na projekty z zakresu własnej interpretacji i autorskiego realizowania zamierzenia twórczego. Podstawową metodą pracy w naszym zakładzie to indywidualne podejście do każdego studenta. Grafika warsztatowa / serigrafia/ wykonywana jest od tego roku farbami ekologicznymi. Przekształcenie technologii druku na farby wodne; akrylowe, gwasze, tempery stwarza nowe możliwości wykonywania wydruków w grafice warsztatowej a przystosowanie jej do warunków pracy ze studentami jest nowym rozwiązaniem w zakresie druku , jak również technologii farb, bowiem wiele z nich komponujemy w zakładzie w zależności od potrzeb i zastosowania. W ramach zajęć z grafiki warsztatowej w technice serigrafii, studenci realizują obowiązkowo jedno zadanie użytkowe. Wprowadzenie takiego zadania jest bezpośrednim działaniem, które w przyszłości może stanowić źródło utrzymania rodziny. W procesie dydaktycznym stawiamy na przygotowanie studentów do przyszłej pracy z zakresu projektowania i realizacji twórczych zamierzeń.

Pracownicy:

dr hab. Krzysztof Rumowski

dr Małgorzata Bałdyga-Nowakowska

ad. II st. Romuald Kołodziej

dr Amadeusz Popek