Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Historia

Katedra Gleboznawstwa została powołana w 1955 roku. Była pierwszą tego typu placówką w uniwersyteckich wydziałach biologiczno-geograficznych w Polsce. Inicjatorem i pierwszym kierownikiem Katedry w latach 1955-1964 był prof. dr hab. Bohdan Dobrzański. W 1965 roku kierownictwo Katedry (od 1970 Zakładu) objął prof. dr hab. Stanisław Uziak, który pełnił tę funkcję do 1996 roku. Od 1996 roku kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Ryszard Dębicki.


Pracownicy

 


Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Ryszard Dębicki – prof. zwycz.

Pracownicy
dr Jacek Chodorowski – adiunkt
dr Andrzej Plak – adiunkt
dr Piotr Bartmiński – adiunkt,
dr Lesia Lata - specjalista
mgr Małgorzata Bis – starszy referent inżynieryjno-techniczny