Zakład Geomorfologii i Paleogeografii

STRONA W OPRACOWANIU

Historia

Historia Zakładu sięga 1945 r., kiedy to na Wydziale Przyrodniczym UMCS została utworzona Katedra Geografii Ogólnej, której pierwszym kierownikiem został prof. Adam Malicki. W 1949 r., w związku z powołaniem do życia Katedry Geografii Ekonomicznej, dotychczasowa Katedra Geografii Ogólnej została przekształcona w Katedrę Geografii Fizycznej, w skład której wchodziły: Zakład Geografii Fizycznej oraz Stacja Naukowa w Równi koło Ustrzyk Dolnych. W 1970 r., po reorganizacji UMCS, Zakład Geografii Fizycznej stał się częścią Instytutu Nauk o Ziemi. Po wyodrębnieniu się Zakładu Geomorfologii w 1992 r., Zakład zmienił nazwę na Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii. W 2011 r. w związku z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład przyjął nazwę - Zakład Geoekologii i Paleogeografii. Po 16 latach, w październiku 2018 roku Zakład został scalony z Zakładem Geomorfologii. Obowiązująca nazwa to Zakład Geomorfologii i Paleogeografii.

Kierownicy Zakładu

  • prof. dr hab Adam Malicki (1945-1977)
  • prof. dr Henryk Maruszczak (1977-1993)
  • prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (1993-2006)
  • prof. dr hab. Maria Łanczont od 2006 roku

Pracownicy

 


Kontakt

al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin I piętro;
pokoje 101A - 121A

Sekretariat
tel. 081 537 68 39;  fax: 081 537 68 39;
e-mail: justyna.dresler@poczta.umcs.lublin.pl