Zakład Geomorfologii

Historia

Zakład Geomorfologii utworzony został w 1992 roku dzięki staraniom prof. Kazimierza Pękali. Kadrę nowo tworzonego Zakładu stanowili pracownicy dawnego Laboratorium Geochemicznego oraz Zakładu Geografii Fizycznej. Pierwszym kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Kazimierz Pękala, który pełnił tę funkcję do 2006 roku. Obecnie Zakładem kieruje dr hab. Józef Superson - prof. nadzw.

Pracownicy

 


Stoją od lewej: mgr Katarzyna Dobek, mgr Łukasz Franczak, dr hab. Józef Superson prof. nadzw., dr Piotr Zagórski, mgr Urszula Hordyjewska-Cejko, dr Jan Reder, mgr Piotr Demczuk


Kontakt

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

Pokój: 207, tel. (+48) (81) 537 68 90

mgr Beata Chabudzińska                 beata.chabudzinska@poczta.umcs.lublin.pl
mgr Katarzyna Dobek                   

Pokój: 208, tel. (+48) (81) 537 68 91

dr hab. Józef Superson prof. nadzw.
kierownik Zakładu                          jozef.superson@poczta.umcs.lublin.pl 

Pokój: 209, tel. (+48) (81) 537 68 92

mgr Piotr Demczuk                         demczuk@poczta.umcs.lublin.pl
mgr Łukasz Franczak                      lukasz.franczak@poczta.umcs.lublin.pl

Pokój: 210, tel. (+48) (81) 537 68 93

dr Jan Reder                                  janreder@onet.eu
dr Piotr Zagórski                            piotr.zagorski@poczta.umcs.lublin.pl