ZAKŁAD GEOMETRII I TOPOLOGII

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu dr hab. Witold Mozgawa, prof.nadzw.                                                                                                                                                   Pokój: 805 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6108
e-mail: mozgawa@poczta.umcs.lublin.pl


 

Opis


 Kierownik Zakładu


dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw. 

Pokój: 805 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6108
e-mail: mozgawa@hektor.umcs.lublin.plmozgawa@poczta.umcs.lublin.pl 


Pracownicy


dr Anna Bednarska 

Pokój: 802 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6149
e-mail: bednarska@hektor.umcs.lublin.pl


 dr Anna Gąsior

Pokój: 807 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6152
e-mail: anna.gasior@poczta.umcs.lublin.pl


 prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow

Pokój: 236A (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6172
e-mail: tadek@hektor.umcs.lublin.pl, tadek@poczta.umcs.lublin.pl


 dr Mariusz Plaszczyk

 Pokój: 802 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6149

e-mail: mariusz.plaszczyk@poczta.umcs.lublin.pl


 dr Magdalena Skrzypiec

Pokój: 807 (VIII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6152
e-mail: mskrzypiec@hektor.umcs.lublin.pl


Zakład Geometrii (na stronie UMCS)

Zakład Topologii (na stronie UMCS)


 Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS