Zakład Geologii i Ochrony Litosfery

Historia

Katedra Geologii powstała w 1946 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był doc. dr hab. Konrad Konior. Prace badawcze dotyczyły stratygrafii i tektoniki Karpat fliszowych i Przedgórza oraz surowców regionu lubelskiego. W roku 1951 Katedra weszła w skład Zespołu Katedr Geografii i Geologii UMCS. W latach 1970 - 2005 istniała jako Zakład Geologii, od 2005 nosi nazwę Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery. W tym czasie problematyka badawcza uległa rozszerzeniu o zagadnienia procesów fluwialnych, stokowych, ochronę przyrody nieożywionej na Lubelszczyźnie, geochemię litosfery, geoturystykę. W 2011 roku Zakład wszedł w struktury Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Kierownicy Zakładu: doc. dr hab. Konrad Konior (1946-1950), prof. dr hab. Maria Turnau-Morawska - kurator (1950-1951), prof. dr hab. Adam Malicki - kurator (1951-1953), prof. dr hab. Czesław Pachucki (1954-1966), doc. dr hab. Jan Morawski (1966-1990), prof. dr hab. Marian Harasimiuk (1991-2011), dr hab. Wojciech Zgłobicki od 2011 roku.

Ważniejsze wydarzenia (ostatnie 5 lat)

2010 - Organizacja 5th International Symposium on Gully Erosion, 19-24 kwietnia
2011 - Organizacja Konferencji "Geoparki-Georóżnorodność-Geoturystyka" 6-8 czerwca, jubileusz pracy naukowej prof. M. Harasimiuka
2011 - przeprowadzka do nowego skrzydła budynku, wejście w skład Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2011 - przejście 3 pracowników Zakładu do nowo tworzonej jednostki (Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania)

Pracownicy


Od lewej: dr Justyna Warowna, dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak, dr hab. Wojciech Zgłobicki (kierownik Zakładu), dr Aneta Kiebała, mgr Waldemar Jezierski, dr Grzegorz Gajek


Kontakt

al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin,

telefon: 81 537 68 69
e-mail: waldemar.jezierski@poczta.umcs.lublin.pl