Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Historia

Katedra Geografii Ekonomicznej została utworzona w 1949 roku. Pierwszym jej kierownikiem był prof. dr Franciszek Uhorczak. Tematyka badawcza Katedry dotyczyła zagadnień gospodarczych województwa lubelskiego. Katedra utrzymywała kontakt z Wojewódzką Komisją Planowania Gospodarczego. W 1964 roku kierownikiem Katedry (od 1970 roku Zakładu) został prof. dr Jan Ernst i pełnił tę funkcję do 1979 roku. Przez następny rok Zakład pozostawał pod opieką prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza jako kuratora. W latach następnych kierownikami Zakładu byli: doc. dr hab. Krystyna Warakomska (1989-1992), dr hab. Ludwik Mazurkiewicz (1992-1995), dr Józef Kozysa (1995-1998). Zakład pozostawał następnie pod opieką kuratora dra hab. Bogusława Kaszewskiego, aż do objęcia kierownictwa przez dra hab. Bronisława Górza w 1999 roku. W latach 2001-2009 kierownikiem Zakładu był dr hab. Jerzy Mościbroda, następnie w okresie od lutego do września 2009 - prof. dr hab. Jerzy Bański. Kolejny kierownik - prof. Andrzej Miszczuk sprawował tę funkcję w latach 2009-2016. W roku 2011, wraz z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, jednostka zmieniła nazwę na Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Od 1 października 2016 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Wojciech Janicki.

Pracownicy

Kierownik Zakładu
dr hab. Wojciech Janicki

Pracownicy
prof. dr hab. Jerzy Bański, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, dr Urszula Bronisz (adiunkt), dr Małgorzata Flaga (adiunkt), dr Andrzej Jakubowski (adiunkt), dr hab. Artur Myna (adiunkt), dr Viktoriya Pantyley (adiunkt), dr Monika Wesołowska (adiunkt), dr Tadeusz Zienkiewicz (adiunkt), dr Karol Kowalczyk (asystent), mgr Krzysztof Łoboda (specjalista)


Kontakt

Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin

tel. 81-537-68-20, fax. 81-537-68-62