Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu

Historia

Zakład w latach 1956-1970 funkcjonował jako Katedra Geografii Regionalnej. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była prof. dr Aniela Chałubińska. W latach 1961-1970 przy Katedrze istniał Zakład Metodyki Nauczania Geografii. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Geografii Regionalnej. W 1994 roku z Zakładu wyodrębniona została Pracownia Dydaktyki Geografii. W 2008 roku Zakład przemianowano na Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu.

Kierownicy Zakładu

  • prof. dr Aniela Chałubińska (1956-1973)
  • prof. dr H. Maruszczak (1973-1975) - kurator
  • dr Tadeusz Szczepanik (1975-1977)
  • doc. dr hab. Stefan Nakonieczny (1977-1990)
  • prof. dr hab. Jan Buraczyński (1990-1999)
  • prof. dr hab. Andrzej Świeca (1999–2018)
  • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik – od roku 2018

Pracownicy

Od lewej stoją: dr Andrzej Tucki; dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw. UMCS;  dr hab. Jan Czeczelewski, prof. nadzw. UMCS (były pracownik). Od lewej siedzą: mgr Marta J. Jóźwik; dr hab. Ewa Skowronek, prof. nadzw. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw. UMCS; dr Renata Krukowska


 

 


Kontakt

pracownik

pokój

telefon

prof. dr hab. Andrzej Świeca

4A

81 537 68 49

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw. UMCS

6A

81 537 68 51

dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw. UMCS

17A

81 537 68 53

dr hab. Ewa Skowronek, prof. nadzw. UMCS

5A

81 537 68 40

dr Renata Krukowska

16A

81 537 68 52

dr Andrzej Tucki

1A

81 537 69 92

mgr Marta J. Jóźwik

3A

81 537 68 50

 

al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin