Zakład Geobotaniki

Kontakt

telefon: 81 537 50 88

 


Kierownik

dr hab. Bogdan Lorens - prof. nadzw.

telefon: 81 537 50 01

e-mail: bogdan.lorens@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: biogeografia, ekologiczne aspekty biotechnologii, botanika farmakologiczna, różnorodność organizmów roślinnych i środowisk ich życia - dla studentów biologii, biotechnologii, chemii ;
  • seminaria licencjackie, seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii.

Rys historyczny

Zakład Geobotaniki powstał w 1992 roku w wyniku personalnego i lokalowego podziału ówczesnego Zakładu Systematyki i Geografii Roślin. Kierownikiem nowo utworzonego Zakładu został prof. dr hab. Florian Święs, który pełnił tę funkcję przez 17 lat. Od 2009 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Bogdan Lorens.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Piwowarczyk R., Chmielewski P., Cwener A. (2011) Distribution and habitat requirements of genus Orobanche L. (Orobanchaceae) on eastern Poland. Acta Soc. Bot. Polon. 80, 37-48.

Możliwości wykonywania usług

Zakład wykonuje dokumentacje dotyczące walorów przyrodniczych projektowanych rezerwatów, pomników przyrody, parków krajobrazowych oraz inwentaryzację i monitoring siedlisk NATURA 2000 w województwie lubelskim.


Inne dane

Pracownicy Zakładu współpracują naukowo z geobotanikami ukraińskimi z Uniwersytetów ze Lwowa i Kijowa oraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zakład posiada zielnik roślin naczyniowych liczący obecnie ponad 100 tys. arkuszy zielnikowych. Obejmuje on zbiory z różnych regionów Polski oraz z obszarów Mongolii i Spitsbergenu. 


Pracownicy

dr hab. Bogdan Lorens
dr Małgorzata Wrzesień
dr Anna Cwener
dr Justyna Tracz
mgr Alicja Pilarczyk-Śpiewla