Zakład Genetyki i Mikrobiologii

Sekretariat

mgr inż. Małgorzata Gęca

telefon: 81 537 59 70

pokój: 201A

e-mail: malgorzata.geca@umcs.pl


Kierownik

prof. dr hab. Adam Choma

telefon: 81 537 59 72

pokój: 202A

e-mail: adam.choma@umcs.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych dla studentów biologii i biotechnologii: mikrobiologia, genetyka, inżynieria genetyczna - kursy podstawowe i rozszerzone;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych dla studentów biologii i biotechnologii: mikrobiologia II, mikologia kliniczna, mikrobiologia lekarska, protozoologia, fizjologia bakterii, techniki laboratoryjne, mechanizmy infekcji bakteryjnych, podstawy bioinformatyki, bioinformatyka, biotechnologia roślin i zwierząt, biotechnologia w medycynie, molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych;
 • wykłady i ćwiczenia dla studentów logopedii z audiologią: podstawy genetyki, wybrane metody analizy genetycznej, uwarunkowania genetyczne chorób człowieka; dla studentów chemii (specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków): chemia kwasów nukleinowych, mikrobiologia lekarska;
 • seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii, seminaria i pracownie dla doktorantów.

Rys historyczny

W 1950 roku Pracownia Mikrobiologiczna funkcjonująca w Katedrze Fizjologii Roślin przekształciła się w Katedrę Mikrobiologii Ogólnej. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był prof. Władysław Kunicki-Goldfinger. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Katedra w ciągu 50 lat swego istnienia dała początek kilku innym jednostkom organizacyjnym: Katedrze Mikrobiologii Szczegółowej, Pracowni Wirusologicznej, Pracowni Chemii Bakteryjnej. W 2007 roku Zakład przemianowano na Zakład Genetyki i Mikrobiologii.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Władysław Kunicki-Goldfinger (1950-1955); prof. dr Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1956-1961); prof. dr Zbigniew Lorkiewicz (1961-1993); prof. dr hab. Ryszard Russa (1993-2005); prof. dr hab. Anna Skorupska (2005-2014), prof. dr hab. Adam Choma od 2014 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Wdowiak-Wróbel Sylwia, Małek Wanda, Palusińska-Szysz Marta(2016) Low
  temperature adaptation and the effects of cryoprotectants on mesorhizobia
  strains. Journal of Basic Microbiology, 2016, 56, 379-391;
 2. Janczarek Monika, Palusińska-Szysz Marta (2016)  PCR method for the
  rapid detection and discrimination of Legionella spp. based on the
  amplification of pcs, pmtA, and 16S rRNA genes. Journal of Applied
  Genetics 2016, vol57, 251-261; 
 3. Koper Piotr, Żebracki Kamil, Marczak Małgorzata, Skorupska Anna, Mazur
  Andrzej(2016) RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum
  bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences
  for plasmid segregational stability. Molecular microbiology, 102,3,
  446-466;
 4. Kalita M., Małek W.(2017) Molecular phylogeny of Bradyrhizobium
  bacteria isolated from root nodules of tribe Genisteae plants growing in
  southeast Poland, Systematic and Applied Microbiology, 40, 482-491;
 5. Choma Adam, Komaniecka Iwona, Żebracki Kamil(2017)  Structure,
  biosynthesis and function of unusual lipids A from nodule-inducing and
  N2-fixing bacteria. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and
  Cell Biology of Lipids 1862, 196-209;
 6. Iwona Komaniecka, Adam Choma, Katarzyna Zamlynska, Anna
  Sroka-Bartnicka, Pawel Sowinski (2017)  Structure of O-specific
  polysaccharide of Oligotropha carboxidovorans OM5 - a wastewater
  bacterium, Carbohydrate Research, 439: 30-34;
 7. Jancczarek M, Rachwał K., Turska-Szewczuk A.(2017) A mutation in pssE
  affects exopolysaccharide synthesis by Rhizobium leguminosarum bv.
  trifolii, its surface properties, and symbiosis with clover, Plant and
  Soil, 417, 331-347;
 8. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Karaś M.,  Wójcik M.,
  Małek W.(2017) Diversity and plant growth promoting properties of
  rhizobiaisolated from root nodules of Ononis arvensis, Antonie van
  Leeuwenhoek, 110(8):1087-1103;

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Choma
prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska
dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS
dr hab. Anna Turska-Szewczuk, prof. UMCS
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS
dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS
dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel
dr hab. Jolanta Kutkowska
dr Michał Kalita
dr Magdalena Karaś
dr Dominika Kidaj
dr Małgorzata Marczak
dr Monika Marek-Kozaczuk
dr Anna Sroka-Bartnicka
dr Piotr Koper
dr Katarzyna Zamłyńska
dr Kamil Żebracki
mgr inż. Małgorzata Gęca
mgr Hubert Pietras
mgr Joanna Zalewska
mgr Magdalena Wójcik
mgr Anna Pastuszka
mgr Alicja Pilarczyk-Śpiewla
Grzegorz Gronowski

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Anna Skorupska
prof. dr hab. Ryszard Russa