Zakład Funkcji Analitycznych


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Maria Nowak

Pokój: 702 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6276
e-mail: nowakm@hektor.umcs.lublin.pl, mt.nowak@poczta.umcs.lublin.pl 


Pracownicy


dr Joanna Jurasik

Pokój: 704 (VII p., bydynek C)
Telefon: (81) 537-6111

e-mail: j.jurasik@poczta.umcs.lublin.pl


dr Artur Kukuryka

Pokój: 704 (VII p., bydynek C)
Telefon: (81) 537-6111
e-mail: artur.kukuryka@umcs.lublin.pl


dr Bartosz Łanucha

Pokój: 705 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6113
e-mail: bartosz.lanucha@poczta.umcs.lublin.pl


dr Małgorzata Michalska

Pokój: 705 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6113
e-mail: daisy@hektor.umcs.lublin.pl, malgorzata.michalska@poczta.umcs.lublin.pl


dr Paweł Sobolewski

Pokój: 704 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6121
e-mail: ptsob@hektor.umcs.lublin.pl, pawel.sobolewski@poczta.umcs.lublin.pl


dr Magdalena Wołoszkiewicz-Cyll

Pokój: 705 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6112
e-mail: woloszkiewicz@umcs.pl


 Zakład Funkcji Analitycznych (na stronie UMCS)


 Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS