Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 404 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6285
e-mail: mieczyslaw.jalochowski@umcs.pl


Pracownicy


dr inż. Tomasz Jaroch

Pokój: 050 (kondygnacja -1, budynek Starej Fizyki)

Telefon: (81) 537-6177

e-mail: tomasz.jaroch@poczta.umcs.lublin.pl 


dr Marek Kopciuszyński

Pokój: 511 (V p., wieżowiec) 
Telefon: (81) 537-6153
e-mail: mkopciuszynski@gmail.com


dr Wiesława Korczak (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 354 (III p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6136
e-mail: wieslawa.korczak@umcs.pl


dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 405 (IV p., wieżowiec)
telefon: (81) 537-6132
e-mail: zbigniew.korczak@umcs.pl


dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw.  (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 410 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6146
e-mail: mariusz.krawiec@umcs.pl


dr hab. Tomasz Kwapiński (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 408 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6134
e-mail: tomasz.kwapinski@umcs.lublin.pl
strona www: http://hektor.umcs.lublin.pl/~ kwapin


Witold Marucha (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 411 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6133
e-mail:


dr Krzysztof Paprocki (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 408 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6134
e-mail: krzysztof.paprocki@umcs.pl


mgr Mieczysław Paradowski (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 141 (I p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6170, (81) 537-6182 
e-mail: mieczyslaw.paradowski@umcs.pl


dr Agnieszka Stępniak-Dybala

Pokój: 511 (V p., wieżowiec) 
Telefon: (81) 537-6153
e-mail: agnieszka.stepniak@poczta.umcs.lublin.pl


mgr Mirosław Stróżak (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 403 (IV p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6131
e-mail: miroslaw.strozak@umcs.pl


dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 254 (II p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6148
e-mail: ryszard.zdyb@umcs.pl


Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur (na stronie UMCS)
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur (na stronie IF UMCS)
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur (strona domowa)


 LABORATORIA


Laboratorium badań nanostruktur (foto)

Zestaw urządzeń do przygotowania nanostrukturyzowanych podłoży krzemowych


Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS