ZAKŁAD FIZYKI JONÓW I IMPLANTACJI

Adres

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. Pokój: 8 (parter, budynek Średniej Fizyki) Telefon: (81) 537-6208,


e-mail: jotzet@hektor.umcs.lublin.pl, jerzy.zuk@umcs.lublin.pl

Opis

 


Kierownik Zakładu


dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 8 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6208
e-mail: jotzet@hektor.umcs.lublin.pljerzy.zuk@umcs.lublin.pl 


Pracownicy


dr Andrzej Droździel (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 063 (kondygnacja (-1), wieżowiec), 058 (kondygnacja (-1), wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6213, (81) 537-6105
e-mail: DROZDZO@tytan.umcs.lublin.plandrzej.drozdziel@umcs.lublin.pl


mgr Janusz Filiks (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 161 (I piętro, wieżowiec), 
Telefon: (81) 537-6154
e-mail: janusz.filiks@poczta.umcs.lublin.pl


dr Halina Krzyżanowska (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 8 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6208
e-mail: HKRZYZAN@tytan.umcs.lublin.plhkrzyzan@poczta.umcs.lublin.pl


dr Mirosław Kulik (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 9 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6259
e-mail: mkulik@hektor.umcs.lublin.plmiroslaw.kulik@poczta.umcs.lublin.pl


dr Sławomir Prucnal (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 050 kondygnacja (-1), bydynek Starej Fizyki), 058 (kondygnacja (-1), wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6213, (81) 537-6105
e-mail: slawomir.prucnal@umcs.pl


dr Krzysztof Pyszniak (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 063 (kondygnacja (-1), wieżowiec), 058 (kondygnacja (-1), wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6213, (81) 537-6105
e-mail: krzysztof.pyszniak@poczta.umcs.lublin.pl


dr hab. Marcin Turek (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 139 (I piętro, budynek Starej Fizyki), 063 (kondygnacja (-1), wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6256, (81) 537-6213
e-mail: MTUREK@kft.umcs.lublin.pl


dr hab. Zdzisław Wroński (pracownik emerytowany) 

Pokój: 139 (I piętro, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6126
 

e-mail: zdzislaw.wronski@poczta.umcs.lublin.pl


Zakład Fizyki Jonów i Implantacji (na stronie Wydziału)

Zakład Fizyki Jonów i Implantacji (na stronie IF UMCS)


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS