Zakład Fizjologii Zwierząt

Kontakt

telefony: 81 537 50 96, 81 537 59 34


Kierownik

prof. dr hab. Piotr Wlaź

telefon:  81  537 59 34

e-mail: piotr.wlaz@umcs.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu fizjologia zwierząt - dla kierunków biologia i biotechnologia;
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii;
  • wykład i konwersatorium z przedmiotu obligatoryjnego - biologiczne podstawy zachowania - dla studentów kierunku psychologia;
  • wykład fakultatywny - wybrane zagadnienia fizjologii płci i behawioru seksualnego człowieka;

Rys historyczny

Katedra Fizjologii Zwierząt powstała w 1956 roku. Kuratorem, a od marca 1958 roku kierownikiem Katedry był doc. dr Stanisław Dłużewski. Od 1960 do 1966 roku Katedrą Fizjologii Zwierząt kierował kurator - prof.dr hab. Wiesław Hołobut - kierownik Katedry Fizjologii Człowieka AM w Lublinie. Profesor zainicjował badania z zakresu hematologii ptaków i ssaków oraz metabolizmu oddechowego bezkręgowców. W 1966 roku kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Jerzy Cytawa, który pełnił tę funkcję do 1972 roku. Główną tematyką badawczą była wówczas ośrodkowa regulacja czynności pokarmowych, a także badania nad przemianą oddechową larw motyli i kilku gatunków krocionogów. W roku 1970 Katedrę przemianowano na Zakład Fizjologii Zwierząt. W latach 1972-1998 kierownikiem Zakładu był doc. dr hab. Eligiusz Modrzejewski. W tym okresie podjęto badania nad genetyczną kontrolą procesów hemodynamicznych u zwierząt oraz nad wpływem różnych czynników środowiskowych na organizm zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

Kierownicy Zakładu: doc.dr hab. Stanisław Dłużewski (1958-1960), prof. dr hab. Wiesław Hołobut (1960-1966), doc. dr hab. Jerzy Cytawa (1966-1972), prof. dr hab. Eligiusz Modrzejewski (1972-1998), prof. dr hab. Kazimiera Gromysz-Kałkowska (1998-2002), prof. dr hab. Piotr Wlaź od 2002 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Gąsior M., Socała K., Nieoczym D., Wlaź P. (2012) Clavulanic acid does not affect convulsions in acute seizure tests in mice. J. Neural Transm. 119, 1-6.
  2. Nieoczym D., Socała K., Łuszczki J.J., Czuczwar S.J., Wlaź P. (2012) Sildenafil influences the anticonvulsant activity of vigabatrin and gabapentin in the timed pentylenetetrazole infusion test in mice. Prog. Neuro-Psych. Biol. Psych. 39, 129-135.
  3. Rundfeldt C., Steckel H., Sörensen T., Wlaź P. (2012) The stable cyclic adenosine monophosphate analogue, dibutyryl cyclo-adenosine monophosphate (bucladesine), is active in a model of acute skin inflammation. Arch. Dermatol. Res. 304, 313-317.
  4. Socała K., Nieoczym D., Wyska E., Poleszak E., Wlaź P. (2012) Sildenafil, a phosphodiesterase type 5 inhibitor, enhances the antidepressant activity of amitriptyline but not desipramine, in the forced swim test in mice. J. Neural Transm. 119, 645-652.
  5. Wlaź P., Socała K., Nieoczym D., Łuszczki J.J., Żarnowska I., Żarnowski T., Czuczwar S.J., Gąsior M. (2012) Anticonvulsant profile of caprylic acid, a main constituent of the medium-chain-triglyceride (MCT) ketogenic diet, alone and in combination with valproate in mice. Neuropharmacology 62, 1882-1889. 

Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Wlaź
dr hab. Katarzyna Socała
dr Urszula Doboszewska
dr Dorota Nieoczym
dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
mgr Mateusz Pieróg
mgr inż. Nina Kowalczyk