Zakład Fizjologii Roślin

Kierownik

dr hab. Małgorzata Wójcik

telefon: 81 537 50 64

e-mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizjologia roślin (kurs podstawowy i rozszerzony), wybrane zagadnienia z fizjologii roślin, molekularne aspekty fotosyntezy - dla studentów biologii i biotechnologii;
 • wykłady z wybranych zagadnień z fizjologii roślin dla studentów chemii specjalności chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • wykłady i ćwiczenia z fizjologii roślin dla kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania biologii w szkołach ponadpodstawowych;
 • ćwiczenia z elementów chemii organicznej dla biologów dla studentów biologii
 • seminaria, pracownie: dyplomowa, specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i ochrony środowiska;
 • Zakład oferuje wykłady fakultatywne: rośliny lecznicze, badania kliniczne w zarysie, fitotechnologie w oczyszczaniu środowiska.

Rys historyczny

Zakład Fizjologii Roślin powstał wraz z powołaniem UMCS w roku 1944. W latach 1948 - 1950 w Katedrze Fizjologii Roślin istniała Pracownia Mikrobiologiczna, zorganizowana i kierowana przez Władysława Kunickiego-Goldfingera. Pracownia ta stała się zalążkiem przyszłej Katedry Mikrobiologii Ogólnej. W roku 1953, dzięki staraniom prof. A. Paszewskiego, z Katedry Fizjologii Roślin wydzielona została Katedra Biochemii. W latach 1965 - 1970 w Katedrze Fizjologii Roślin istniały dwie jednostki organizacyjne: Zakład Wzrostu i Rozwoju Roślin, kierowany przez prof. A. Paszewskiego, i Zakład Metabolizmu Roślin, którym kierował docent Tadeusz Baszyński. W wyniku reorganizacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w roku 1970, oba Zakłady uległy likwidacji, a Katedra, przekształcona w Zakład Fizjologii Roślin, weszła w skład utworzonego Instytutu Biologii. W 1981 roku z Zakładu Fizjologii Roślin wydzielona została Pracownia Patologii Owadów, a w 1995 roku, z pracowni elektrofizjologicznej wyodrębnionej z Zakładu Fizjologii Roślin, został utworzony Zakład Biofizyki.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Bronisław Niklewski (1944-1945), prof. dr hab. Adam Paszewski (1945-1974), prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1974-1997), prof. dr hab. Zbigniew Krupa (1997-2009), dr hab. Waldemar Maksymiec (2009-2014). Od maja 2014 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Anna Tukiendorf.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

 1. Janik E., Maksymiec W., Gruszecki W.I. (2012) Strong light-induced reorganization of pigment-protein complexes of thylakoid membranes in rye (spectroscopic study). Journal of Plant Physiology 169, 65-71.
 2. Wójcik M., Dresler S., Jawor E., Kowalczyk K., Tukiendorf A. (2013) Morphological, physiological, and genetic variation between metallicolous and nonmetallicolous populations of Dianthus carthusianorum. Chemosphere 90, 1249-1257.
 3. Dresler S., Bednarek W., Wójcik M. (2014) Effect of cadmium on selected physiological and morphological parameters in metallicolous and non-metallicolous population of Echium vulgare L. Ecotoxicology and Environmental Safety 104, 332-338.
 4. Wójcik M., Tukiendorf A. (2014) Accumulation and tolerance of lead in two contrasting ecotypes of Dianthus carthusianorum. Phytochemistry 100, 60-65.
 5. Wójcik M., Sugier P., Siebielec G. (2014) Metal accumulation strategies in plants spontaneously inhabiting Zn-Pb waste deposits. Science of the Total Environment 487, 313-322.
 6. Dresler S., Hanaka A., Bednarek W., Maksymiec W. (2014) Accumulation of low-molecular-weight organic acids in roots and leaf segments of Zea mays plants treated with cadmium and copper. Acta Physiologiae Plantarum DOI: 10.1007/s11738-014-1532-x.

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
prof. dr Jaco Vangronsveld

dr hab. inż. Sławomir Dresler, prof. UMCS
dr Agnieszka Hanaka
dr Emilia Reszczyńska
Wiesława Kasperska
mgr Elżbieta Koperwas