ZAKŁAD ETYKI

Adres

UMCS, Instytut Filozofii, Zakład Etyki, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu Etyki: prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński                           


E-mail: leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl


Tel. 81-537-28-19


 


 

Strona WWW

http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-etyki

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników.

Opis

Zakład Etyki powstał 15 lutego 2008 r. z podziału Zakładu Etyki i Estetyki. Zakład Etyki i Estetyki utworzony został w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS 21 stycznia 1974. Założycielem, pierwszym kierownikiem Zakładu i tym, który wywarł największy wpływ intelektualny, nie tylko na estetyków, był prof. Bohdan Dziemidok. Funkcję kierownika (z krótką przerwą) pełnił od 1974 do 1983. Po odejściu prof. Dziemidoka kierownikiem Zakładu została prof. Ewa Borowiecka (1987-1992). Od 1992 roku do momentu podziału Zakładem Etyki i Estetyki kierował prof. Tadeusz Szkołut. Problematykę etyczną, ogólnoaksjologiczną podejmowali głównie dr E. Klimowicz, dr A. Łukowska, prof. L. Hostyński, dr hab. K. Polit, dr C. Mordka, dr M. Krawczyk.

W Zakładzie Etyki podejmowane są przede wszystkim badania z zakresu etyki normatywnej, historii etyki polskiej, bioetyki, aksjologii. W kręgu zainteresowań pracowników Zakładu pozostaje kondycja współczesnej kultury Zachodu w różnorodnych jej przejawach oraz status tradycyjnych, zachodnich wartości w zetknięciu się z nową, tworzącą się na naszych oczach, globalną rzeczywistością, wartości w świecie konsumpcji, współczesna filozofia hiszpańska, etyka biznesu, teoretyczne i praktyczne aspekty przywództwa w organizacji, a także etyka a psychoterapia, etyka środowiskowa, etyka socjobiologii oraz dydaktyka filozoficzna.

Doktoranci:

  • mgr Mateusz Buczek
  • mgr Kamila Gralewska