Zakład Ekologii

Kontakt

telefon: 81 537 50 16

e-mail: ekologia@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka

telefon: 81 537 59 30

e-mail: bozenna.czarnecka@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia (laboratoryjne i konwersatoria) z przedmiotów obligatoryjnych: ekologia ogólna, ekologia roślin, biocenozy lądowe, ekonomika produkcji, ekonomia w ochronie środowiska;
  • ćwiczenia terenowe z ekologii i ochrony środowiska
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii.

Rys historyczny

Zakład Ekologii powstał w 1966 roku jako Zakład Ekologii Roślin przy Katedrze Systematyki Roślin. Kierownikiem został doc. dr hab. Krystyn Izdebski. W 1970 roku Zakład Ekologii Roślin został przekształcony w Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii. Składał się z trzech pracowni: ekologii roślin (kierownik - doc. dr hab. K. Izdebski), ekologii zwierząt (dr Z. Cmoluch) i ochrony przyrody (doc. dr hab. S. Riabinin). Zakład Ekologii jako samodzielna jednostka działa od 1973 roku.
Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Krystyn Izdebski (1966-1995), prof. dr hab. Bożenna Czarnecka od 1996 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Czarnecka B. (2011) Formation and dynamics of the metapopulation of Senecio rivularis (Waldst. & Kit.) DC. (Asteraceae) at the limit of its geographical range: where, when, by what means? Pol. J. Ecol. 59, 263-278.
  2. Orłowski G., Czarnecka J., Panek M. (2011) Autumn-winter diet of Grey Partridges Perdix perdix in winter crops, stubble fields and fallows. Bird Study 58, 473-486.
  3. Czarnecka J., Czarnecka B., Garbacz M. (2012) Secondary dispersal of seeds by Magpie Pica pica L. in agricultural landscape. Ann. UMCS sec. C, 67, 13-25.
  4. Rysiak A. (2012) The share of xerothermic species in vascular flora of the city of Lublin. (Poland). Acta Agrobot. 65, 133-146.
  5. Sugier P. Czarnecka B. (2012) Factors affecting the diversity of vegetation of chosen lakeland and riverine peatlands of SE Poland. Ann. UMCS sec. C, 67, 57-67. 

Pracownicy

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
dr hab. Joanna Czarnecka
dr hab. Piotr Sugier
dr Anna Rysiak
dr Magdalena Franczak
dr Zbigniew Cierech