Zakład Ekologii

Kontakt

telefon: 81 537 50 16

e-mail: ekologia@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka

telefon: 81 537 59 30

e-mail: bozenna.czarnecka@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia (laboratoryjne i konwersatoria) z przedmiotów obligatoryjnych: ekologia ogólna, ecology (Erasmus+), ekologia środowisk wodnych i lądowych, biologiczne podstawy ziołolecznictwa, wstęp do bioanalityki, przygotowanie próbek do analiz, metody statystyczne dla biologów, ekonomika produkcji, ekonomia w ochronie środowiska;
  • ćwiczenia terenowe z ekologii i ochrony środowiska;
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii.

Rys historyczny

Zakład Ekologii powstał w 1966 roku jako Zakład Ekologii Roślin przy Katedrze Systematyki Roślin. Kierownikiem został doc. dr hab. Krystyn Izdebski. W 1970 roku Zakład Ekologii Roślin został przekształcony w Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii. Składał się z trzech pracowni: ekologii roślin (kierownik - doc. dr hab. K. Izdebski), ekologii zwierząt (dr Z. Cmoluch) i ochrony przyrody (doc. dr hab. S. Riabinin). Zakład Ekologii jako samodzielna jednostka działa od 1973 roku.
Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Krystyn Izdebski (1966-1995), prof. dr hab. Bożenna Czarnecka od 1996 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2017. Topographic attributes and ecological indicator values in assessing the ground-floor vegetation patterns. Biodiversity Research and Conservation 47: 9-22.
  2. Dresler S., Bogucka-Kocka A., Kováčik J., Kubrak T., Strzemski M., Wójciak-Kosior M., Rysiak A., Sowa I. 2018. Separation and determination of coumarins including furanocoumarins using micellar electrokinetic capillary chromatography. Talanta 187(1): 120-124.
  3. Kitowski I., Sandor A., Czarnecka J., Grzywaczewski G. 2017. Diet of the Rook Corvus fugilegus and potential seed dispersal in urban and agricultural habitats of Romania and Poland. North-Western Journal of Zoology 13(1): 94-100.
  4. Orłowski G., Karg J., Jerzak L, Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub K., Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2018. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of The Total Environment 6461: 491-502.
  5. Rysiak A., Czarnecka B. 2018. The urban heat island and the features of the fora in the Lublin City area, SE Poland. Acta Agrobotanica 71(2): 1-16.
  6. Sugier D., Sugier P., Kowalski R., Kołodziej B., Olesińska K. 2017. Foliar boron fertilization as factor affecting the essential oil content and yield of oil components from flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Industrial Crops and Products 109: 587-597.
  7. Sugier P., Kołos A., Wołkowycki D., Sugier D., Plak A., Sozinov O. 2018. Evaluation of species inter-relations and soil conditions in Arnica montana L. habitats: a step towards active protection of endangered and high-valued medicinal plant species in NE Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(3): 1-16.

Pracownicy

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS
dr Anna Rysiak
dr Magdalena Franczak
dr Zbigniew Cierech