Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego

 
 
Kierownik:
Pracownicy:
 

Główne kierunki badań:
  • historiografia a edukacja historyczna
  • historia oświaty i wychowania
  • praktyki społeczne w obszarze kultury historycznej
  • wyzwania współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej
  • eduturystyka

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20-031 Lublin
 
Pracownicy urzędują w pokojach na Wydziale Humanistycznym, III piętro i 

na Wydziale Filozofii i Socjologii II i III piętro.