Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej

Historia

Pracownia Dydaktyki Geografii została powołana w 1994 roku. Stanowi kontynuację Zakładu Metodyki Nauczania Geografii, który funkcjonował w ramach Katedry Geografii Regionalnej w latach 1961-1970. Myśl dydaktyczną i kierunkibadań wyznaczyli zasłużeni dydaktycy: prof. Aniela Chałubińska i doc. Michał Janiszewski. W latach 1994 Pracownią Dydaktyki Geografii kierowała dr Marianna Nowak, kontynuując tradycyjną dla ośrodka lubelskiego tematykę badawczą w zakresie geografii regionalnej i kartografii. Od października 2003 roku kierownikiem Pracowni jest dr Jolanta Rodzoś.

Pracownicy

Kierownik
dr hab. Anna Dłużewska, anna.dluzewska@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy


Kontakt

al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin
pokoje: 2B, 3B i 23B

telefon: +48 (81) 537-68-33/34/35
e-mail: pdg.inozumcs@op.pl