Zakład Edukacji Artystycznej

Kierownik dr hab. Anna Boguszewska

Pracownia Edukacji Plastycznej prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Głównym celem działań dydaktycznych jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań edukacji plastycznej, stymulowania aktywności twórczej oraz krytycznej refleksji nad rolą sztuki w procesach poznawczych i wychowawczych. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje prowadząc prace badawcze, których rezultaty są publikowane i prezentowane na konferencjach naukowych. Wykładowcy Pracowni Edukacji Plastycznej są zaangażowani w działalność organizacyjną wydziału ( organizacja konferencji naukowych, praca w komisjach programowych i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych, opieka nad praktykami studenckimi, współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi). W pracowni realizowany jest projekt „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pracownicy:

dr hab Anna Boguszewska - kierownik Zakładu

mgr Anna Mazur

dr Barbara Niścior

dr hab. Małgorzata Stępnik