ZAKŁAD DZIENNIKARSTWA

Adres

pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Iwona Hofman tel.: (81) 537 60 10, pok. 105

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji podane są w profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Zakład prowadzi badania w zakresie:

  • publicystyki polskiej XIX i XX wieku;
  • publicystykiej polskiej na obczyźnie;
  • gatunków i form publicystycznych dziennikarskich;
  • współczesnych mediów polskich w procesie transformacji ustrojowej;
  • kulturowych uwarunkowań komunikowania społecznego;
  • języka w procesie komunikowania społecznego;problematyki genologicznej;
  • prawa autorskiego i prasowego.

Doktoranci:

Imię, Nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Michał Okseniuk 105 537 6010 michalokseniuk@gmail.com  
mgr Katarzyna Lutka 105 537 6010

katarzyna_lutka@o2.pl 

mgr Krzysztof Piskorz 202 537 6017 kliknij >tutaj<
mgr Bartosz Pietrzyk 204 537 6000

bartosz.pietrzyk@gmail.com

mgr Mateusz Kasiak 118
IMA
537 6010 p. 118 Inkubator M-A ACK
mateuszkasiak@interia.pl  

Współpracownicy:

Imię, Nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
Dr Karolina Burno-Kaliszuk 105 537 6010

karolina.burno@poczta.umcs.lublin.pl