ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I KOORDYNACYJNEJ

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat: mgr Janina Wójcik, tel.: +48 81 537-57-65, je.wojcik(at)poczta.umcs.lublin.pl Kierownik Zakładu: dr hab. Renata Łyszczek, tel.: +48 81 537-57-43, e-mail: renata.lyszczek(at)umcs.lublin.pl

Strona WWW

http://umcs.pl/pl/zaklad-chemii-ogolnej-i-koordynacyjnej,2392.htm

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji pracowników Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:
dr hab. A. Bartyzel środa 11:30-13:00, pok. 34
dr hab. B. Cristóvão  czwartek 10:30-12:00, pok. 34
dr hab. W. Ferenc czwartek 11:00-13:00, pok 37
dr M. Iwan poniedziałek 12:00-14:00, pok. 35
dr hab. R. Łyszczek czwartek 10:30-12:00, pok. 32
dr L. Mazur środa 12:00-14:00, pok. 43
dr A. Ostasz wtorek 11:00-12:30, pok. 42

mgr D. Osypiuk wtorek 9:00-11:00, pok. 28
dr J. Sienkiewicz-Gromiuk piątek 12:00-14:00, pok. 35

dr Z. Kloc poniedziałek 12:00-14:00, budynek Dużej Chemii, pok. 613, VI piętro