Zakład Biologii Molekularnej

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Uniwersytet Warszawki, Zakład Systematyki i Geografii Roślin – Powiązania ewolucyjne między białkami rybosomalnymi w zakresie trzech domen życia.
  • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biotechnologii Białek; Zakład Inżynierii Białka – Struktura i funkcja białek rybosomalnych.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • Case Western Reserve University, Department of Nutrition, Cleveland, USA – Stres komórkowy a funkcjonowanie aparatu translacyjnego.
  • European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Hamburg Outstation, Germany – Badania strukturalnie białek rybosomalnych.
  • Ludwig-Maximilians-Universitat, Gene Center, Department of Biochemistry, München, Germany – Badania strukturalnie białek rybosomalnych.
  • Lund University, Department of Biophysical Chemistry, Sweden – Badania strukturalnie białek rybosomalnych.
  • Parc Cientıfic de Barcelona, Institut de Recerca Biomedica, Spain – Badania strukturalnie białek rybosomalnych.
  • Rutgers University, Biotechnology Center for the Agriculture and the Environment, New Brunswick, USA – Analiza funkcjonalna aparatu translacyjnego z wykorzystaniem białka rycyny jako specyficznego narzędzia molekularnego (projekt Fogarty International Research Collaboration Award - NIH, USA; Nr 1R03TW008418-01A1 Interaction of ricin A chain with the ribosomal stalk).
  • University of Oxford, Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, Oxford, UK – Zastosowania spektrometrii mas do badań struktury i funkcji białek rybosomalnych.