Zakład Biologii Molekularnej

Kierownik

prof. dr hab. Marek Tchórzewski

telefon: 81 537 59 56

e-mail: Marek.Tchorzewski@umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: biologia molekularna - kurs podstawowy i rozszerzony, biologia molekularna II, techniki laboratoryjne, podstawy bioinformatyki, bioinformatyka, bioinformatyka - komputerowa analiza struktur DNA i białek, mechanizmy działania wybranych grup leków, molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych;
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.
  • zakład oferuje wykład fakultatywny - struktura białek i molekularne właściwości polipeptydów;

Rys historyczny

Zakład Biologii Molekularnej z Pracownią Izotopową powstał w 1970 roku z przekształcenia Pracowni Chemii Bakteryjnej, istniejącej  w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej. Założycielem i kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior. W 1977 roku Pracownia Izotopowa została wyłączona z Zakładu. Po śmierci profesora Gąsiora w 1993 roku, kierownictwo Zakładu objął prof. dr hab. Nikodem Grankowski, który pełnił tę funkcję do 2012 roku. Od 2012 roku kierownikiem zakładu jest dr hab. Marek Tchórzewski.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Krokowski D., Gaccioli F., Majumder M., Mullins M.R., Yuan C. L., Papadopoulou B., Merrick W.C., Komar A.A., Taylor D., Hatzoglou M. (2011) Characterization of hibernating ribosomes in mammalian cells. Cell Cycle 10, 2691-2702.
  2. Grela P., Gajda M.J., Armache J.-P., Beckmann R., Krokowski D., Svergun D.I., Grankowski N., Tchórzewski M. (2012) Solution structure of the natively assembled yeast ribosomal stalk determined by small-angle X-ray scattering. Biochem. J. 444, 205-209.
  3. Majumder M., Huang C., Snider M.D., Komar A.A., Tanaka J., Kaufman. R.J., Krokowski D., Hatzoglou M. (2012) A novel feedback loop regulates the response to endoplasmic reticulum stress via the cooperation of cytoplasmic splicing and mRNA translation. Mol. Cell. Biol. 32, 992-1003.
  4. May K.L., Li X.-P., Martinez-Azorin F., Ballesta J.P.G., Grela P, Tchórzewski M., Tumer N.E. (2012) The P1/P2 proteins of the human ribosomal stalk are required for ribosome binding and depurination by ricin in human cells. FEBS J. 279, 3925-3936.

Pozostałe informacje

Zakład Biologii Molekularnej oferuje możliwość przeprowadzenia analiz w zakresie tzw. biologii molekularnej związanej z molekularną inżynierią białka (m.in. otrzymywanie i oczyszczanie białek rekombinowanych z komórek bakteryjnych czy komórek eukariotycznych, tworzenie hybryd genetycznych/białkowych na potrzeby analiz w zakresie badań podstawowych jak i farmaceutycznych w szeroko pojętej biotechnologii medycznej), jak również prowadzenie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw biotechnologicznych i farmaceutycznych w zakresie stosowania technik badawczych wykorzystywanych w biologii molekularnej. Więcej informacji w zakładce "oferta współpracy" na stronie głównej UMCS.

Pod opieką Zakładu znajduje się środowiskowe laboratorium przyżyciowego obrazowania komórek, pracownia linii komórkowych i pracownia izotopowa.


Pracownicy

prof. dr hab. Marek Tchórzewski
dr hab. Agata Starosta
dr Aleksandra Boguszewska
dr Przemysław Grela
dr Barbara Michalec-Wawiórka
dr Leszek Wawiórka
dr Olga Chrobak
dr Kamil Deryło
dr Eliza Molestak
mgr Monika Szajwaj
mgr Piotr Dukowski