Zakład Biologii Komórki

Kontakt

telefon: 81 537 50 41


Kierownik

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

pokój: 39

telefon: 81 537 59 04

e-mail: mariusz.gagos@up.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu - biologia komórki (kurs podstawowy i rozszerzony)- dla studentów biologii, biotechnologii, chemii i ochrony środowiska;
  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych - struktura a funkcja komórki, techniki znakowania cząsteczek biologicznych;
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.
  • zakład oferuje wykłady fakultatywne: diagnostyka laboratoryjna oraz fizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego.

Rys historyczny

W 1944 roku utworzona została Katedra Zoologii Ogólnej i Ewolucjonizmu. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry był ówczesny rektor UMCS prof. Henryk Raabe. W latach 1950-1962 Katedra zmieniała często zarówno profil dydaktyczny, jak i badawczy. W 1962 roku kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Mirosław Chicewicz. Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Zoologii Ogólnej i Doświadczalnej, a w 1970 roku - na Zakład Embriologii. Badania prowadzone wtedy w Zakładzie koncentrowały się głównie na zagadnieniach morfologii gruczołów dokrewnych i zjawisk neurosekrecji oraz na cytologii nowotworów złośliwych. Po odejściu doc. dr. Chicewicza badania te zostały przerwane. W latach 1972-1975 Zakład Embriologii był pozbawiony kierownictwa. W 1975 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Michał Górski. Zakład zmienił nazwę na Zakład Biologii Komórki. Badania naukowe skoncentrowały się wokół wpływu czynników egzogennych na organizm zwierzęcy i hodowle komórkowe. W 1992 roku, po przejściu prof. Górskiego na emeryturę, kierownictwo Zakładu objęła dr hab. Renata Śnieżko, która sprawowała tę funkcję do września 2011 roku. Tematyka badań została poszerzona o zagadnienia dotyczące komórek roślinnych. Obecnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Mariusz Gagoś.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Henryk Raabe (1944-1950); doc. dr Robert Towornicki (1950-1952); doc. dr Edward Wilkus (1953-1957); dr Włodzimierz Juszczyk (1958-1959); doc. dr Wanda Stojałowska (1960-1961); prof. dr hab. Mirosław Chicewicz (1962-1972); prof. dr hab. Michał Górski (1975-1992); prof. dr hab. Renata Śnieżko (1992-2011), dr hab. Mariusz Gagoś od 2011 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Jaworska-Adamu J., Dmowska M., Cybulska R., Krawczyk A., Pawlikowska-Pawlęga B. (2011) Investigation of hippocampal astrocytes in lipopolysaccharide-preconditioned rats in the pilocarpine model of epilepsy. Folia Histochem. Cytobiol. 49, 219-224.
  2. Strubińska J., Hanaka A. (2011) Adventitious root system reduces lead uptake and oxidative stress in sunflower seedlings. Biol. Plant. 55, 771-774.
  3. Gagoś M., Arczewska M. (2012) FTIR spectroscopic study of molecular organization of the antibiotic amphotericin B in aqueous solution and in DPPC lipid monolayers containing the sterols cholesterol and ergosterol. Eur. Biophys. J. Biophys. Lett. 41, 663-673.
  4. Kamiński D.M., Matwijczuk A., Pociecha D., Górecka E., Niewiadomy A., Dmowska M., Gagoś M. (2012) Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organization and structural properties of the DPPC lipid multibilayers. BBA-Biomembranes 1818, 2850-2859.
  5. Mroczek-Zdyrska M., Wójcik M. (2012) The influence of selenium on root growth and oxidative stress induced by lead in Vicia faba L. minor plants. Biol. Trace Elem. Res. 147, 320-328.

Pracownicy

prof. dr hab. Mariusz Gagoś
dr hab. Ewa Janik
dr Barbara Chudzik
dr Mirosława Bednarczyk
dr Adrianna Sławińska-Brych
dr Joanna Strubińska
mgr Barbara Zarzyka