Zakład Biofizyki

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie – Udział kanałów jonowych w procesach fizjologicznych u roślin.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • University of Montpellier 2, SupAgro, Department of Plant Biochemistry and Molecular Physiology; Francja – Molekularne podstawy transportu długodystansowego u roślin (program POLONIUM 2010/12 i 2013/14).
  • University of Sao Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros; Piracicaba, Brazylia – Badanie powiązań sygnałów bioelektrycznych z procesami fizjologicznymi u roślin (umowa między UMCS i USP).
  • University of Würzburg,  Department of Molecular Plant Physiology and Biophysics; Niemcy – Mechanizm molekularny chwytania i trawienia zdobyczy przez rośliny owadożerne.