Zakład Biofizyki


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 201 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6252
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl 


Pracownicy


dr Władysław Bulanda (pracownik emerytowany) 

Pokój: 210 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6247


mgr Monika Dźwierzyńska 

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
e-mail: monika.dzwierzynska@poczta.umcs.lublin.pl


dr Wojciech Grudziński (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 213 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6250
e-mail: wojciech.grudzinski@umcs.pl
strona www: http://tytan.umcs.lublin.pl/users/grudzio/


mgr Alicja Kaźmierczuk (doktorantka w projekcie TEAM) 

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
 

e-mail: alicja.kazmierczuk@umcs.pl


dr Dariusz Kluczyk

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: d.kluczyk@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 212 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6253
e-mail: skraw@hektor.umcs.lublin.pl


dr hab. Rafał Luchowski, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 213 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6250
e-mail: rafal.luchowski@umcs.pl


mgr  Magdalena Maksim (doktorantka w projekcie Maestro)

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189


dr Maria Manuela Mendez Pinto 

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: mm.mendespinto@poczta.umcs.lublin.pl


dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 211 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6248
e-mail: jan.sielewiesiuk@umcs.pl 


mgr Karol Sowiński

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
e-mail: karol.sowinski@poczta.umcs.lublin.pl


dr Renata Welc

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: renata.welc@poczta.umcs.lublin.pl


Zakład Biofizyki (na stronie UMCS)

Zakład Biofizyki  (na stronie IF UMCS)

Zakład Biofizyki (strona domowa)


Projekt "Spektroskopia molekularna Badań Biomedycznych" finansowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu TEAM


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS

 

 

 

 


 FOTO


Spotkanie wnuków Marii Curie-Skłodowskiej z zespołem badawczym prof. Wiesława Gruszeckiego

TEAM (16.03.2015 r.) (Facebook)

Instalacja systemu Raman/AFM, 12-16 czerwca 2014 r. (Facebook) 

Pracownia mikroskopowa Zakładu Biofizyki (otwarcie)

Instalacja FLIM (7-8.04.2014 r.) (Facebook)

Pracownia mikroskopowa Zakładu Biofizyki (27.03.14 r.)


 ZAKŁAD BIOFIZYKI W MEDIACH


Wizyta prof. Pierre'a Joliot w Zakładezie Biofizyki UMCS (Wiadomości Uniwersyteckie, Nr 10/239, Grudzień 2017, s. 21-22).

Prof. Wiesław Gruszecki laureatem programu TEAM (Wiadomości Uniwersyteckie, Nr 7/236, Wrzesień 2017, s. 19). 

Sukces naukowca z UMCS. 2 mln złotych na opracowanie nowych odmian roślin (Dziennik Wschodni, 2.02.2017 r.) 

2 mln zł na badania dla naukowców z UMCS (prof. W. Gruszecki) (Kurier Lubelski, 1.02.2017 r.)

Nagroda Naukowa im. Marii Curie dla zespołu prof. Wiesława Gruszeckiego

Naukowcy światowej klasy z Lublina. UMCS wśród najlepszych uczelni (Dziennik Wschodni, 19.09.2016 r.)

UMCS wyróżniony przez magazyn Nature (Radio Centrum, 19.09.2016 r.)

"Wiedzieć więcej". Sukces zespołu prof. W. Gruszeckiego (Wiadomości Uniwersyteckie, Nr 9/218, Listopad 2015, s. 44-45).

Naukowcy z UMCS z rekordem świata i nowym odkryciem (Dziennik Wschodni, 24.10.2015 r.) 

Naukowcy z Lublina odkryli nowe możliwości obrazowania molekularnego (FNP, 20.10.2015 r.)

Współpracują z Noblistami (Panorama Lubelska, 9.10.14 r., od 11:15 do 12:43)

Tylko oni mogą zobaczyć cząsteczkę. Jedyny taki mikroskop na UMCS, Dziennik Wschodni 12.10.14 r.

Wywiad z prof. Wiesławem Gruszeckim, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki UMCS (audycja: Meandry Nauki, 26 marca 2014 r., Radio Lublin)

Badacze z Lublina odkryli jak rośliny radzą sobie z nadmiarem światła (FNP, 15.07.2013 r.) 

Sukces laureata programu TEAM (FNP, 15.07.2013 r.)


 LABORATORIA


Laboratorium obrazowania molekularnego (foto) 

Laboratorium spektroskopii molekularnej (foto)