ZAKŁAD BIOFIZYKI

Adres

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki Pokój: 201 (II p., budynek Średniej Fizyki) Telefon: (81) 537-6252, e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl

Opis

  


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 201 (II p., budynek Średniej Fizyki) 
Telefon: (81) 537-6252 
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl 


Pracownicy


dr Władysław Bulanda (pracownik emerytowany) 

Pokój: 210 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6247


dr hab. Wojciech Grudziński (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 213 (II p., budynek Średniej Fizyki) 
Telefon: (81) 537-6250
e-mail: wojciech.grudzinski@umcs.pl
strona www: http://tytan.umcs.lublin.pl/users/grudzio/


mgr Alicja Sęk (doktorantka w projekcie TEAM)  

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
 

e-mail: alicja.sek@umcs.pl


dr Dariusz Kluczyk 

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: d.kluczyk@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 212 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6253
e-mail: skraw@hektor.umcs.lublin.pl


dr hab. Rafał Luchowski, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 213 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6250
e-mail: rafal.luchowski@umcs.pl


mgr  Magdalena Maksim (doktorantka w projekcie Maestro) 

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
 


dr Maria Manuela Mendes Pinto

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: mm.mendespinto@poczta.umcs.lublin.pl


dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 211 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6248
e-mail: jan.sielewiesiuk@umcs.pl


mgr Karol Sowiński 

Pokój: 346 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6189
e-mail: karol.sowinski@poczta.umcs.lublin.pl
 


dr Renata Welc 

Pokój: 202 (II p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6293
e-mail: renata.welc@poczta.umcs.lublin.pl


Zakład Biofizyki (na stronie Wydziału)

Zakład Biofizyki  (na stronie IF UMCS)

Zakład Biofizyki (strona domowa)


Projekt "Spektroskopia molekularna Badań Biomedycznych" finansowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu TEAM


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS

 

 

Logo Zakładu Biofizyki IF UMCS