Zakład Biochemii

Sekretariat

dr Bożena Mierzwa

pokój: 336 B

telefon/fax: 81 537 56 65


Kierownik

prof. dr hab. Jerzy Rogalski - prof. zwycz.

telefon: 81 537 56 68

e-mail: rogal@hermes.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych dla studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i chemii: biochemia (kurs podstawowy i rozszerzony), elementy chemii organicznej dla biologów, biotechnologia, mechanizmy ewolucji, ewolucjonizm, molekularne mechanizmy ewolucji; wprowadzenie do filozofii nauki dla przyrodników; metodologia nauk przyrodniczych, metodologia pracy doświadczalnej, biochemia skóry i tkanek współzależnych, podstawy biochemii, biokataliza w ochronie środowiska;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: analiza biochemiczna, analiza instrumentalna, biochemia II, biochemia kliniczna, biochemia kliniczna z elementami endokrynologii, biochemia metabolitów wtórnych, biotechnologia, enzymologia, metabolizm wtórny, regulacja procesów komórkowych, toksykologia biochemiczna, metabolizm ligninocelulozy;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów oferowanych w wersji angielskiej: Biochemistry, The elements of organic chemistry for biology students, Analytical biochemistry, Enzymology; trzy pierwsze przedmioty prowadzone kilkakrotnie dla studentów z programu Erasmus;
 • seminaria licencjackie, seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla magistrantów biochemii i biotechnologii;
 • Zakład oferuje wykłady fakultatywne: enzymy proteolityczne grzybów, grzybowe strategie rozkładu drewna, inżynieria metaboliczna, od etnomikologii do mikologii stosowanej, tolerancja stresu u grzybów,
 • pracownicy Zakładu opiekują się Studenckim Kołem Naukowym Biochemików i Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów.

Rys historyczny

W 1953 roku utworzona została Katedra Biochemii. Inicjatorem jej powstania i kuratorem do 1959 roku był prof. dr Adam Paszewski. W roku 1960 kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Jerzy Trojanowski. Badania prowadzone wówczas w Katedrze dotyczyły głównie związków próchniczych. W roku 1971 Katedra została przemianowana na Zakład Biochemii w strukturze nowo utworzonego Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. Zapoczątkowane zostały badania nad enzymatyczną transformacją ligniny. W 1977 roku Zakład Biochemii został wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna Wydziału. W 1972 roku Zakład przeniósł się do pomieszczeń w budynku "Dużej Chemii", z których korzystał aż do powrotu do budynku macierzystego Wydziału we wrześniu 2008 roku. W 2011 roku, w związku z podziałem Wydziału BiNoZ, Zakład został włączony do Instytutu Biologii, tworząc Instytut Biologii i Biochemii w ramach Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Kierownicy Zakładu: prof. dr Adam Paszewski (kurator 1953-1959), prof. dr hab. Jerzy Trojanowski (1960-1987), prof. dr hab. Andrzej Leonowicz (1987-2003), prof. dr hab. Jerzy Rogalski od września 2003 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Chlebiej K., Szczuka E, Mendyk E., Keller R., Rzymowska J. (2012) Anti-Candida albicans action of the glyco-protein complex purified from metabolites of gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from earthworms Dendrobaena veneta. J. Appl. Microbiol. 113, 1106-1119.
 2. Janusz G., Kucharzyk K.H., Pawlik A., Staszczak M., Paszczyński A.J. (2012) Fungal laccase, manganese peroxidase and lignin peroxidase: gene expression and regulation. Enzyme Microb. Technol. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2012.10.003
 3. Karaśkiewicz M., Nazaruk E., Żelechowska K., Biernat J.F., Rogalski J., Bilewicz R. (2012) Fully enzymatic mediatorless fuel cell with efficient naphthylated carbon nanotube-laccase composite cathodes. Electrochem. Commun. 20,124-127.
 4. Nazaruk E., Karaśkiewicz M., Żelechowski K., Biernat J.F., Rogalski J., Bilewicz R. (2012) Powerful connection of laccase and carbon nanotubes. Material for mediator-free electron transport on the enzymatic cathode of the biobattery. Electrochem. Commun. 14, 67-70.
 5. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2012) Fungal laccases as green catalysts for dye synthesis. Process Biochem. 47, 1295-1307.

Pozostałe informacje

W Zakładzie istnieje kolekcja grzybów (FLC) utworzona dla potrzeb badań nad biochemią grzybów rozkładających drewno. Znajdują się w niej grzyby z grupy białej, miękkiej i brunatnej zgnilizny drewna. Są wśród nich także hodowlane grzyby jadalne. Niewielką część kolekcji stanowią grzyby mikoryzowe, grzyby morskie i pleśnie. Szczepy pochodzą z innych ośrodków w drodze wymiany naukowej a także pozyskiwane są ze środowisk naturalnych. 


Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Rogalski
prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
dr hab. Anna Matuszewska
dr hab. Marcin Grąz
dr Renata Bancerz
dr Monika Osińska-Jaroszuk
dr Jolanta Polak
dr Anna Pawlik
dr Justyna Sulej
dr Marzanna Paździoch-Czochra
dr Bożena Mierzwa
dr Katarzyna Szałapata
mgr Dawid Stefaniuk
mgr Anita Swatek
mgr Ewa Jóźwik
mgr Marta Ruminowicz-Stefaniuk
mgr Beata Ciołek
mgr inż. Iwona Mazur

Emerytowani pracownicy:

dr Grzegorz Nowak
dr Maria Nowak


Strona zakładu Biochemii