Zakład Biochemii

Sekretariat

dr Bożena Mierzwa

pokój: 336 B

telefon/fax: 81 537 56 65


Kierownik

prof. dr hab. Jerzy Rogalski - prof. zwycz.

telefon: 81 537 56 68

e-mail: rogal@hermes.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych dla studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i chemii: biochemia (kurs podstawowy i rozszerzony), elementy chemii organicznej dla biologów, biotechnologia, mechanizmy ewolucji, ewolucjonizm, molekularne mechanizmy ewolucji; wprowadzenie do filozofii nauki dla przyrodników; metodologia nauk przyrodniczych, metodologia pracy doświadczalnej, biochemia skóry i tkanek współzależnych, podstawy biochemii, biokataliza w ochronie środowiska;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: analiza biochemiczna, analiza instrumentalna, biochemia II, biochemia kliniczna, biochemia kliniczna z elementami endokrynologii, biochemia metabolitów wtórnych, biotechnologia, enzymologia, metabolizm wtórny, regulacja procesów komórkowych, toksykologia biochemiczna, metabolizm ligninocelulozy;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów oferowanych w wersji angielskiej: Biochemistry, The elements of organic chemistry for biology students, Analytical biochemistry, Enzymology; trzy pierwsze przedmioty prowadzone kilkakrotnie dla studentów z programu Erasmus;
 • seminaria licencjackie, seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla magistrantów biochemii i biotechnologii;
 • Zakład oferuje wykłady fakultatywne: enzymy proteolityczne grzybów, grzybowe strategie rozkładu drewna, inżynieria metaboliczna, od etnomikologii do mikologii stosowanej, tolerancja stresu u grzybów,
 • pracownicy Zakładu opiekują się Studenckim Kołem Naukowym Biochemików i Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów.

Rys historyczny

W 1953 roku utworzona została Katedra Biochemii. Inicjatorem jej powstania i kuratorem do 1959 roku był prof. dr Adam Paszewski. W roku 1960 kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Jerzy Trojanowski. Badania prowadzone wówczas w Katedrze dotyczyły głównie związków próchniczych. W roku 1971 Katedra została przemianowana na Zakład Biochemii w strukturze nowo utworzonego Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. Zapoczątkowane zostały badania nad enzymatyczną transformacją ligniny. W 1977 roku Zakład Biochemii został wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna Wydziału. W 1972 roku Zakład przeniósł się do pomieszczeń w budynku "Dużej Chemii", z których korzystał aż do powrotu do budynku macierzystego Wydziału we wrześniu 2008 roku. W 2011 roku, w związku z podziałem Wydziału BiNoZ, Zakład został włączony do Instytutu Biologii, tworząc Instytut Biologii i Biochemii w ramach Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Kierownicy Zakładu: prof. dr Adam Paszewski (kurator 1953-1959), prof. dr hab. Jerzy Trojanowski (1960-1987), prof. dr hab. Andrzej Leonowicz (1987-2003), prof. dr hab. Jerzy Rogalski od września 2003 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Chlebiej K., Szczuka E, Mendyk E., Keller R., Rzymowska J. (2012) Anti-Candida albicans action of the glyco-protein complex purified from metabolites of gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from earthworms Dendrobaena veneta. J. Appl. Microbiol. 113, 1106-1119.
 2. Janusz G., Kucharzyk K.H., Pawlik A., Staszczak M., Paszczyński A.J. (2012) Fungal laccase, manganese peroxidase and lignin peroxidase: gene expression and regulation. Enzyme Microb. Technol. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2012.10.003
 3. Karaśkiewicz M., Nazaruk E., Żelechowska K., Biernat J.F., Rogalski J., Bilewicz R. (2012) Fully enzymatic mediatorless fuel cell with efficient naphthylated carbon nanotube-laccase composite cathodes. Electrochem. Commun. 20,124-127.
 4. Nazaruk E., Karaśkiewicz M., Żelechowski K., Biernat J.F., Rogalski J., Bilewicz R. (2012) Powerful connection of laccase and carbon nanotubes. Material for mediator-free electron transport on the enzymatic cathode of the biobattery. Electrochem. Commun. 14, 67-70.
 5. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2012) Fungal laccases as green catalysts for dye synthesis. Process Biochem. 47, 1295-1307.

Pozostałe informacje

W Zakładzie istnieje kolekcja grzybów (FLC) utworzona dla potrzeb badań nad biochemią grzybów rozkładających drewno. Znajdują się w niej grzyby z grupy białej, miękkiej i brunatnej zgnilizny drewna. Są wśród nich także hodowlane grzyby jadalne. Niewielką część kolekcji stanowią grzyby mikoryzowe, grzyby morskie i pleśnie. Szczepy pochodzą z innych ośrodków w drodze wymiany naukowej a także pozyskiwane są ze środowisk naturalnych. 


Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Rogalski
dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
dr hab. Magdalena Staszczak
dr Renata Bancerz
dr Marcin Grąz
dr Grzegorz Janusz
dr Magdalena Jaszek
dr Anna Matuszewska
dr Monika Osińska-Jaroszuk
dr Jolanta Polak
dr Anna Pawlik
dr Justyna Sulej
dr Marzanna Paździoch-Czochra
dr Bożena Mierzwa
mgr Dawid Stefaniuk
mgr Anita Swatek
mgr Ewa Jóźwik
mgr Marta Ruminowicz
mgr Beata Rola
mgr inż. Iwona Mazur

Emerytowani pracownicy:

dr Grzegorz Nowak
dr Maria Nowak


Strona zakładu Biochemii