ZAKŁAD BADAŃ ETNICZNYCH

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: dr hab. Konrad Zieliński, prof. nadzw. UMCS tel.: 537 6036 pok. 203

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji podane są w profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Zakład prowadzi badania z zakresu problematyki etnicznej, w tym szczególnie bada rolę mniejszości narodowych tak w stosunkach międzynarodowych, jak i w procesie transformacji ustrojowej w Polsce. 

Prowadzone prace dotyczą m.in.:

  • Grup etnicznych we współczesnym świecie;
  • Mniejszości polskich oraz skupisk polonijnych;
  • Prawno-międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych;
  • Polityki mniejszościowej wybranych państw;
  • Statusu prawnego mniejszości narodowych.

Stali współpracownicy: