ZAKŁAD ARCHEOLOGII PRA- I PROTOHISTORYCZNEJ

Adres

Zakład Archeologii Pra- i Protohistorycznej Instytut Archeologii UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: dr hab. Halina Taras
tel. 81-537-52-90

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Główne kierunki badań to zróżnicowanie kulturowe i rekonstrukcja środowiska naturalnego epoki kamienia, archeologia osadnictwa, geoarcheologia, eneolit Europy Środkowej, wydobycie oraz przetwórstwo surowców (kamiennych i organicznych) w epoce kamienia i wczesnym okresie epoki brązu, studia nad funkcją narzędzi pradziejowych, krzemieniarstwo proto- i historyczne, także okresu nowożytnego (skałkarstwo), stosunki kulturowo-osadnicze w Europie Środkowej i Wschodniej w III-I tys. p.n.e., społeczności stepów Eurazji w epoce brązu, żelaza i w starożytności, badania relacji człowiek-środowisko w pradziejach, kultura symboliczna społeczności epok brązu i wczesnego żelaza, komunikacja i wymiana dóbr w społecznościach pradziejowych.

Pracownicy Zakładu prowadzą liczne badania wykopaliskowe i realizują własne projekty badawcze, uczestniczą w grantach i pracach zespołów interdyscyplinarnych, także poza macierzystą uczelnią oraz corocznych międzynarodowych spotkaniach zespołów specjalistycznych, np. Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM czy Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age; interesujące wyniki przynosi współpraca z Oddziałem Archeologii Europy Wschodniej i Syberii Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Peterburgu.

Więcej informacji na stronie Instytut Archeologii UMCS w Lublini.