ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTURY I FILOZOFII SPOŁECZNEJ

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-020 Lublin

Kontakt

andrzej.kapusta@umcs.pl

Opis

Zakres działalności naukowej Zakładu obejmuje obszary filozofii społecznej, filozofii kultury i antropologii. Prowadzone badania naukowe wykorzystywane są w zakresie działalności dydaktycznej na sześciu kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii (filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna, socjologia, zarządzanie w politykach publicznych), studiach doktoranckich (filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia) oraz na kierunkach prowadzonych poza Wydziałem. Pracownicy Zakładu specjalizują się w dydaktyce z obszarów historii i filozofii społecznej, szeroko pojmowanej antropologii (kulturowej, pragmatycznej, kognitywnej, medycznej) i filozofii kultury.

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w Projekt-konferencję Kultura ma znaczenie

 https://www.umcs.pl/pl/kultura-ma-znaczenie.htm