ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTURY I FILOZOFII SPOŁECZNEJ

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-020 Lublin

Kontakt

andrzej.kapusta@umcs.pl

Opis

Zakres działalności naukowej Zakładu obejmuje obszary filozofii społecznej, metodologii nauk humanistycznych, filozofii kultury, antropologii i humanistyki medycznej (filozofii psychatrii).

 

Nazwa Badań statutowych: Tożsamość teoretyczna i różnorodność metodologiczna antropologii kultury i filozofii społecznej

 

Prowadzone badania naukowe wykorzystywane są w zakresie działalności dydaktycznej na sześciu kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii (filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna, socjologia, zarządzanie w politykach publicznych), studiach doktoranckich (filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia) oraz na kierunkach prowadzonych poza Wydziałem. Pracownicy Zakładu specjalizują się w dydaktyce z obszarów historii i filozofii społecznej, szeroko pojmowanej antropologii (kulturowej, pragmatycznej, kognitywnej, medycznej) i filozofii kultury.

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w Projekt-konferencję Kultura ma znaczenie

 https://www.umcs.pl/pl/kultura-ma-znaczenie.htm

Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychoanalityczne

Konferencję międzynarodową: INPP 2019 https://osfp.org.pl/inpp2019/ 

Studia pdyplomowe Coaching i Mentoring

 Przyjazny Uniwersytet 5 wraz z Zespołem Studentów Niepełnosprawnych (koordynator dr Justyna Rynkiewicz)

Doktoranci:

mgr Grzegorz Michalik  - organizacja Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychoanalitycznych  https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,i-otwarte-seminarium-filozoficzno-psychoanalityczne,77238.chtm, OSFP, filozofia pedagogiki, podmiotowość w myśli Lacana 

mgr Michał Karapuda - współpraca z  Kultura ma znaczenie https://www.umcs.pl/pl/kultura-ma-znaczenie.htm, antropologia miasta

mgr Michał Lytovka - badania z zakresu wiedzy medycznej i medycyny komplementarnej

mgr Marcin Cichocki - psychologia i kognitywistyka uwagi

Mgr Jacek Czerwinski - komunikacja międzykulturowa, przywództwo w biznesie

mgr Robert Szymański - filozofia psychiatrii