Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii

Kierownik

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil prof. UMCS

telefon: 81 537 50 28

e-mail: jjgil@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu anatomia funkcjonalna człowieka dla studentów biologii i biotechnologii;
 • ćwiczenia z przedmiotu - biologia rozwoju roślin i zwierząt, kierunkowego dla studentów biotechnologii;
 • ćwiczenia lub wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych - embriologia i histologia zwierząt, anatomia porównawcza kręgowców, ćwiczenia terenowe, mikroskopia elektronowa i konfokalna, techniki mikroskopowe, wybrane techniki laboratoryjne;
 • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów obligatoryjnych: podstawy anatomii człowieka oraz histologia i anatomia człowieka - dla studentów kierunku chemia;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych: anatomia i fizjologia człowieka oraz biologiczne podstawy mowy - dla studentów kierunku logopedia z audiologią;
 • zakład oferuje wykłady fakultatywne - teriologia oraz propedeutyka biologii;

Rys historyczny

Katedra Anatomii Porównawczej powstała w 1946 roku. W 1948 roku przyłączono do Katedry istniejące od 1946 roku muzeum. Od tego momentu Katedra posiadała dwa Zakłady: Anatomii Porównawczej Kręgowców oraz Muzeum Zoologiczne. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Anatomii Porównawczej, z którego po przyłączeniu byłej Katedry Antropologii oraz Muzeum Zoologicznego utworzono Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii. W 2001 roku  powstała w Zakładzie pracownia mikroskopii konfokalnej. W grudniu 2008 roku Muzeum Zoologiczne przekształcono w odrębną pracownię Wydziału.

Kierownicy Zakładu: prof. dr Kazimierz Sembrat (1946-1948); prof. dr August Dehnel (1948-1962); prof. dr Mirosław Chicewicz (1962-1966); prof. dr hab. Jerzy Kubik (1966-1996); prof. dr hab. Antoni Gawron od 1996.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Hułas-Stasiak M., Gawron A.(2011)Follicular atresia in the prepubertal spiny mouse (Acomys cahirinus) ovary. Apoptosis 16, 967-975.
 2. Dobrowolski P., Huet P., Karlsson P., Eriksson S., Tomaszewska E., Gawron A., Pierzynowski S.G.(2012) Potato fiber protects the small intestinal wall against the toxic influence of acrylamide. Nutrition 28, 428-435.
 3. Jakubowicz-Gil J., Paduch R., Ulz Z., Bądziul D., Głowniak K., Gawron A.(2012) Cell death in HeLa cells upon imperatorin and cisplatin treatment. Folia Histochem. Cytobiol. 50, 381-391.
 4. Pawlikowska-Pawlęga B., Misiak L.E., Zarzyka B., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.(2012) Localization and interaction of genistein with model membranes formed with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). Biochim. Biophys. Acta -Biomembrans, 1818, 1785-1793.
 5. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Wydrych J.(2012) Postnatal administration of 2-oxoglutaric acid improves articular and growth plate cartilages and bone tissue morphology in pigs prenatally treated with dexamethasone. J. Physiol. Pharmacol. 63, 547-554.

Możliwość wykonywania usług

 • przygotowanie dokumentacji, ocen i ekspertyz z zakresu chiropterologii i teriologii oraz entomologii;
 • badania z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego, analiza ilościowa i jakościowa badanych tkanek;
 • badania immunocytochemiczne
 • wykonywanie preparatów histologicznych (techniki histologiczne), analiza histomorfometryczna i graficzna preparatów oraz obrazów mikroskopowych histologicznych i immunohistochemicznych;
 • analiza statystyczna wyników badań biologicznych z uwzględnieniem analizy obrazu mikroskopowego

Pracownicy

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil prof. UMCS
dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga prof. UMCS
dr hab. Piotr Dobrowolski prof. UMCS
dr Mariusz Niedźwiedź
dr Monika Hułas-Stasiak
dr Michał Piskorski
mgr Justyna Kapral-Piotrowska
mgr Adrian Zając
mgr Jerzy Wydrych