Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Kontakt

e-mail: ancyt@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik

dr hab. Ewa Szczuka - prof. nadzw.

telefon: 81 537 50 61


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu - biologia rozwoju roślin i zwierząt dla kierunku biotechnologia,
  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych - anatomia roślin, embriologia roślin, biologia rozwoju, praktikum z hodowli tkanek roślinnych, praktikum z hodowli komórek i tkanek,
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.

Rys historyczny

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin powstała w roku 1963. Pierwszym jej kierownikiem była doc. dr hab. Maria Olszewska. Tematyka badawcza dotyczyła struktury i funkcjonowania merystemów wierzchołkowych roślin. W 1970 roku Katedra przemianowana została na Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, a kierownictwo przejął doc. dr hab. Bohdan Rodkiewicz, który zadbał o powiązania badań Zakładu z nauką światową, stając się jednocześnie wybitnym autorytetem naukowym. Tematyka badawcza została poszerzona o nowoczesne zagadnienia ultrastruktury komórek i embriologii roślin.

Na czele Zakładu stali: doc. dr hab. Maria Olszewska (kierownik 1963-1965), doc. dr hab. Jerzy Trojanowski (kurator) i p.o. kierownika dr Franciszek Kadej (1966-1970), prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz (kierownik 1970-1993), prof. dr hab. Józef Bednara (kierownik 1994-2012). Od 2012 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Ewa Szczuka.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Szczuka E., Piersiak T., Chudzik B., Baryła J. (2011) The features of pollen grains in Sida hermaphrodita (L.) Rusby (Malvaceae). Mat. VIII International Meeting. Pollen Monitoring Programme, 20-22 May 2011, Tartu, Estonia: 73-74.
  2. Tchórzewska D., Bednara J. (2011) The dynamics of the actin cytoskeleton during sporogenesis in Psilotum nudum L. Protoplasma 248, 289-298.
  3. Fiołka M., Grzywnowicz K., Chlebiej K., Szczuka E., Mendyk E., Keller R., Rzymowska J. (2012) Anti-Candida albicans action of the glyco-protein complex purified from metabolites of gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from earthworms Dendrobaena veneta. J. Appl. Microbiol. 113, 1106-1119.
  4. Lipiec J., Horn R., Pietrusiewicz J., Siczek A. (2012) Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species. Soil Till. Res. 121, 72-81.
  5. Winiarczyk K., Jaroszuk-Ściseł J., Kupisz J. (2012) Characterization of callase (β-1,3-D-glucanase) activity during microsporogenesis in the sterile anthers of Allium sativum L. and the fertile anthers of A. atropurpureum. Sex. Plant Reprod. 25,123-131

Pracownicy

dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS
dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS
dr hab. Dorota Tchórzewska
dr Jacek Pietrusiewicz
dr Marcin Domaciuk
mgr Kinga Lewtak
mgr Marzanna Kwietniewska