Zakład Analiz Rynkowych

PRACOWNICY ZAKŁADU:
1. prof. dr hab. Małgorzata Dolińska - profesor zwyczajny, kierownik
2. dr Katarzyna Mamcarz - adiunkt
3. mgr Beata Podstawka - asystent 

O KATEDRZE
Zakład Analiz Rynkowych rozpoczął działalność jako Zakład Analiz Ekonomicznych i Logistyki 1 października 1994 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Czesława Skowronka. Zakład funkcjonował wówczas w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Profesor Cz. Skowronek to aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pełniący przez wiele lat funkcje w zarządzie tej organizacji.
Pan profesor kierował zespołem pracowników w składzie: dr Barbara Janczewska (adiunkt – obecnie na emeryturze), dr Lilia Skałecka (adiunkt – obecnie na emeryturze), dr Krystyna Raduj (starszy wykładowca – obecnie na emeryturze) oraz zatrudniony na stanowisku – asystenta, a po obronie doktoratu z wyróżnieniem - adiunkt ś.p. dr Henryk Zagórski.
Pracownicy Zakładu prowadzili prace naukowo-badawcze na temat finansowania i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz procesów logistycznych w gospodarce rynkowej, również realizując pod kierunkiem pana profesora program badawczy KBN. Wyniki badań naukowych pracowników Zakładu zostały opublikowane w wydawnictwach uczelnianych, w referatach na konferencjach krajowych oraz napisanych przez profesora książkach: jednej samodzielnie, drugiej ze Zdzisławem Sariuszem-Wolskim pt. Logistyka w przedsiębiorstwie, wydanej przez PWE, której wydanie było kilka razy wznawiane.
Wymienieni powyżej pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Analiza ekonomiczno-finansowa, Zarządzanie logistyką, Podstawy marketingu, Zarządzanie produkcją.
W 2006 roku kierownikiem Zakładu została prof. nadzw. UMCS dr hab. Małgorzata Dolińska. W tym czasie Zakład zmienił nazwę na Zakład Analiz Rynkowych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
W Zakładzie realizowane są badania naukowe na temat efektywności, innowacji i marketingu w obszarze obsługi rynków oraz działalności organizacji. Głównymi kierunkami badań naukowych pracowników Zakładu są:
- efektywność rozwoju przedsiębiorstw w sieciach innowacji oraz na rynkach innowacji w kraju i za granicą, zgodnie z założeniami budowy gospodarki opartej na wiedzy,
- adaptacja marketingu na rynkach innowacji oraz akcji,
- analiza rynków: innowacji, finansowych, w tym akcji oraz inwestycji w metale szlachetne,

Wyniki badań naukowych pracowników Zakładu zostały przedstawione w publikacjach wydanych w języku polskim oraz angielskim:
- w artykułach publikowanych w monografiach, czasopismach naukowych w kraju i za granicą, także umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNiSW, w tym w części B – ponad 30 publikacji oraz w części A artykułu publikowanego w czasopiśmie JRC z IF:

 Dolińska M. (2015), Knowledge based development of innovative companies within the framework of innovation networks,  Innovation: Management, Policy & Practice,
- w referatach prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju oraz za granicą, w tym przez prof. M. Dolińską na konferencjach międzynarodowych w USA oraz Kanadzie,
- w książkach:
Dolińska M. (2010), „Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy”, PWE, Warszawa.
Mamcarz K. (2012), „Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Pracownicy Zakładu brali udział w realizacji projektów badawczych:
- projektu finansowanego przez KBN w latach 2006-2009, którego kierownikiem i głównym wykonawcą była prof. M. Dolińska,
- projektu opracowanego przez dr K. Mamcarz w 2015r., na realizację którego uzyskała grant dla młodych naukowców na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.
Wyniki prac naukowo-badawczych pracowników kształtują ofertę dydaktyczną Zakładu. Obecni pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Marketing, Analiza finansowa, Zarządzanie relacjami z klientem, Relacje z klientami, e-handel, e-promocja, Rynki i instrumenty pozyskiwania kapitału, Inwestorski marketing-mix, seminaria magisterskie, dyplomowe, doktorskie.