ZAKŁAD ANALIZ RYNKOWYCH

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

W Zakładzie realizowane są badania naukowe na temat efektywności i innowacji w obszarze działalności organizacji oraz obsługi rynków, w tym obejmują przedsiębiorstwa innowacyjne, sieci innowacji, marketing oraz analizy rynków usług finansowych oraz innowacji.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Marketing międzynarodowy, Innowacje w organizacji,  Analiza ekonomiczno-finansowa, Analiza Ekonomiczna, Finansowanie przedsiębiorstw,  także - posiadający uprawnienia do prowadzenia odpowiednich seminariów – seminaria licencjackie, magisterskie, doktorskie.