Zajęcia wyrównawcze i warsztaty

Zajęcia są skierowane przede wszystkim dla studentów/tek którzy nie otrzymali stypendium w I i II semestrze. Możliwe będzie też indywidualne skierowanie studentów/ek na zajęcia, w przypadku stwierdzenia braków w wiedzy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej, na podstawie wyników z kolokwiów. W przypadku wolnych miejsc z zajęć wyrównawczych będą mieli szansę skorzystać także stypendyści, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę. Przewiduje się organizację zajęć wyrównawczych i warsztatów z matematyki (4 grupy x 20 godz. x 2 semestry; 8-12 osób w grupie) i informatyki (4 grupy x 20 godz. x 2 semestry; 8-12 osób w grupie). W II semestrze 10 studentów/ek z największymi trudnościami uzyska wsparcie indywidualne w wymiarze 15h/os. Do zajęć opracowane zostaną materiały dydaktyczne, które umieszczone będą na platformie edukacyjnej. Ze wsparcia skorzysta łącznie 45 studentów/ek.

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia wyrównawcze pobierz
Oświadczenie do zajęć wyrównawczych pobierz 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty pobierz
Oświadczenie pobierz