Zajęcia dodatkowe

 
Zajęcia dodatkowe będą organizowane od III semestru studiów. W każdym semestrze zorganizowane zostaną zajęcia z 2 tematów (każdy po 20 godz. dla 3 grup; 8-12 osób w grupie). Proponowane tematy: Wybrane modele matematyczne w ekonomii, Arytmetyka finansowa w Excelu, Pakiety statystyczne i ekonometryczne, Programowanie obiektowe, Szeregi czasowe, indeksy i prognozowania, Wybrane zagadnienia z inżynierii finansowej, Modele matematyczne w naukach aktuarialnych, Wnioskowanie statystyczne z programem Statistica 10 PL. Możliwa jest modyfikacja tematów zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy. Do zajęć opracowane zostaną materiały dydaktyczne, które umieszczone będą na platformie edukacyjnej. Łącznie ze wszystkich form wsparcia może skorzystać 35 osób.

Formularz rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe (semestr VI) pobierz

Oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach dodatkowych (semestr VI) pobierz