Zajęcia dodatkowe

 
 
 W ramach zadania przewidziano: 

• przeprowadzenie zajęć w języku angielskim (6 grup x 30 godz.), 
• przeprowadzenie praktyk w laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki UMCS (12 grup x 10 godz.), 
• przeprowadzenie 5 dwugodzinnych wykładów w języku angielskim, 
• przeprowadzenie 5 dwugodzinnych wykładów specjalistycznych przez wybitnych naukowców lub specjalistów z przedsiębiorstw. 

Z zajęć skorzysta 45 studentów. W przypadku zajęć konwersatoryjnych i laboratoryjnych rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W wykładach będą mogli uczestniczyć wszyscy uczestnicy projektu.

Wprowadzone dodatkowe zajęcia pozwolą: 
• wzbogacić atrakcyjność studiowania przez prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz spotkania z wybitnymi naukowcami,
• podnieść atrakcyjność absolwenta na rynku pracy
• bez problemu podjąć studia na wyższych etapach kształcenia (magisterskim i doktorskim).

Regulamin zajęć dodatkowych pobierz


Ogłoszenie o wykładzie specjalistycznym dr. hab. Mariusza Krawca pobierz
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe pobierz


Ogłoszenie o wykładzie specjalistycznym dr. hab. Andrzeja Staszczaka pobierz
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe pobierz


Ogłoszenie o wykładzie specjalistycznym dr n. med. Eulalii Machowicz-Matejko pobierz
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe pobierz


Ogłoszenie o wykładzie specjalistycznym prof. dr hab. Tomasza Dietla pobierz
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe pobierz