Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3

Tytuł projektu: „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Nr umowy: 2019-1-POWER-HE- 061543

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Wartość projektu: 619 841,00 PLN

Termin realizacji: 01.07.2019 – 31.10.2020

    Autor
    Dorota Obydź