Zagadnienia na egzamin dyplomowy, rok akademicki 2020-2021

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.31/20
Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii, kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: europeistyka– studia stacjonarne pierwszego stopnia, filozofia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, kognitywistyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, kreatywność społeczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, socjologia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Zakres egzaminu dyplomowego dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii, kończących studia w roku akademickim 2020/2021 na n/w kierunkach: