XXXVI Konferencja archeologiczna

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie
organizują w dniach 23-24 kwietnia br. doroczną – XXXVI LUBELSKĄ KONFERENCJĘ:

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Zapraszając Państwa do czynnego udziału w konferencji, informujemy, że wzorem lat poprzednich preferujemy wystąpienia podsumowujące kilkuletnie projekty naukowe, duże kampanie wykopaliskowe oraz badania interdyscyplinarne, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w 2019 roku. Stawiamy także na prezentację zagadnień, w których pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych, także z odległego od nas punktu widzenia. Zapraszamy więc do czynnego udziału w konferencji także badaczy spoza naszego transgranicznego regionu. Zakres chronologiczny tematyki wystąpień jest nieograniczony. Oferujemy Państwu możliwość prezentacji wyników tych badań w formie komunikatów (czas wystąpienia 20 minut) oraz referatów (czas wystąpienia 30 minut). Natomiast przedstawienie bieżących odkryć lub wąskich zagadnień przewidujemy w formie posterów, o wymiarach max. 70 x 100 cm (ze względów technicznych ekspozycja materiałów przewyższających te rozmiary będzie niemożliwa). W przypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień, zastrzegamy sobie prawo do ich selekcji  oraz zmiany uprzednio zgłoszonej przez autorów formuły prezentacji.
Chętnych do wzięcia udziału w naszej konferencji prosimy o wypełnienie i odesłanie najpóźniej do 13 marca br. załączonej karty zgłoszenia oraz przygotowanie zwięzłego abstraktu wystąpienia (max. 3500 znaków ze spacjami) wraz z najważniejszymi słowami kluczami pozwalającymi zidentyfikować jego zakres (max. 5, w tym koniecznie: chronologia zagadnienia). Prosimy do zgłoszenia dołączyć również afiliacje lub adresy wszystkich autorów wystąpienia (imię i nazwisko, instytucja, adres, e-mail) - zob. załączniki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej konferencji: konferencja.nazamku@gmail.com

Ze względu na trwający generalny remont wnętrz Zamku Lubelskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, nasza konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A w Lublinie).
Opłata konferencyjna wynosi 120 zł/os. (studenci oraz doktoranci 70 zł/os.) - szczegóły w załącznikach.
Jako organizatorzy nie pokrywamy kosztów podróży i zakwaterowania uczestników wydarzenia. 

W imieniu organizatorów: Elżbieta M. Kłosińska, Marta Stasiak-Cyran, Sylwester Sadowski

załączniki do pobrania:

referenci z Polski

 

 

 

referenci z Europy Wschodniej

    Aktualności

    Data dodania
    18 lutego 2020