XLIX edycja Uniwersyteckich Wykładów Otwartych

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza XLIX edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Program wykładów
 
Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich został opublikowany na Stronie głównej UMCS w zkładce: Student / Kształcenie / Wykłady ogólnouniwersyteckie.

Zapisy
 
Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.
 
Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę przedmiotów, w momencie zakończenia rejestracji będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział w wykładach poza limitem przewidzianym przez program studiów.
 
Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).
 
Rejestracjacja będzie możliwa od 22 lutego 2016 r. od godz. 8.00

Link do zapisów w systemie USOSweb

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2016