XII zjazd
28-29 maja 2022 r.

> sobota, 28 maja 2022 r.

9:00-12:15 (4 godziny)
Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych - cz. 1
dr hab. Andrzej Niezgoda (UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-16:15 (4 godziny)
Egzekucja należności publicznoprawnych - cz. 1
Małgorzata Faryna (Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji w Ministerstwie Finansów)

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15

> niedziela, 29 maja 2022 r.

9:00-12:15 (4 godziny)

Egzekucja należności publicznoprawnych - cz. 2
Małgorzata Faryna (Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji w Ministerstwie Finansów)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-16:15 (4 godziny)
Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych - cz. 2
dr hab. Andrzej Niezgoda (UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie)

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15