XII Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU KARTOGRAFII, GEOMATYKI I GEOINFORMACJI 

Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Konkurs jest organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG oraz Katedrę Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie. Finał konkursu odbędzie się 12 października 2020 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.

Patronat nad tegorocznym konkursem
objęła PaniDziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

Partnerem Komercyjnym Konkursu jest  Esri Polska

Wymagania formalne:

 • na konkurs można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji realizowane na ostatnim roku studiów w roku akademickim 2019/2020
 • jeden opiekun może zgłosić maksymalnie dwie prace
 • pracę należy przygotować w formie cyfrowej: posteru i 5-minutowego nagrania wideo prezentacji multimedialnej

-      specyfikacja posteru: plik tif lub jpg, format 70×100 cm, głębia 24-bitowa (RGB), rozdzielczość 200–400 dpi

-      specyfikacja nagrania wideo: plik avi, mp4, flv, lub 3gp, format full HD 1920×1080 (w proporcji 16:9) lub 1440×1080 (w proporcji 4:3)

-      wideo zastępuje wystąpienie na żywo i powinno przedstawiać uczestnika referującego pracę konkursową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Elementy dodatkowe, np. zbliżenia slajdów, animacje lub inne formy montażu nie mogą przekraczać 40% czasu nagrania (do 2 min)

Termin i forma zgłoszenia:

 • pracę zgłasza jej opiekun
 • zgłoszenie obejmuje nazwisko opiekuna, nazwisko dyplomanta, tytuł pracy, nazwę jednostki (uczelnia, wydział, katedra), rodzaj pracy (licencjacka, magisterska)
 • termin zgłaszania udziału w konkursie oraz nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r.
 • zgłoszenia przyjmuje sekretarz konkursu: jakub.kuna@umcs.pl
 • każde zgłoszenie wymaga wypełnienia formularza

Kryteria oceny:

 • Oryginalność problemu naukowego i walory merytoryczne pracy
 • Umiejętne zastosowanie metod wizualizacji kartograficznej
 • Utylitarny cel pracy
 • Walory graficzno-estetyczne posteru i 5-minutowego nagrania wideo
 • Sposób prezentacji problematyki pracy przez autora

Komitet Organizacyjny:

 • Przewodnicząca: dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS
 • Sekretarz: dr Jakub Kuna
 • Członkowie: dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS (Kierownik KGiK), dr hab. Paweł Cebrykow, dr Krzysztof Kałamucki, dr Mirosław Krukowski, dr Mateusz Zawadzki

Komunikat 1 (do pobrania w .pdf)