XII Kongres Młodej Socjologii

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w XII Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 roku. Kongres w tym roku odbędzie się online.

Kongres Młodej Socjologii stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy_ek, reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa i innych, jeśli tylko naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej tematyce Kongresu. Głoszone przez nich referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy i badaczki albo prezentację wyników badań uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.

W tym roku po raz drugi konferencja będzie mieć charakter międzynarodowy.

Zachęcamy do zgłaszania referatów w języku angielskim. Propozycje referatów można zgłaszać do 10.04.2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania abstraktów znajdują się na stronie internetowej: https://kms.confer.uj.edu.pl/zgloszenia

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny 12. KMS

    Konferencje zewnętrzne

    Data dodania
    5 kwietnia 2022